xmlns=“http://www.rsc.org/schema/rscart38Anodická Stripping Diferenciační (ASV) má schopnost detekovat těžké kovy v sub ppb úrovni s přenosné a levné přístroje, takže je ideální pro v terénu (u zdroje) analýzy, nicméně obchodní aktivita je překvapivě omezené. Běžně používané tekuté rtuťové elektrody jsou nyní zastaralé kvůli obavám z toxicity a náhrady jsou založeny na pevných elektrodách, které přicházejí s vlastními výzvami. Tento tutoriál recenze si klade za cíl diskutovat experimentální praktické ASV, poskytuje jasný přehled otázek ke zvážení, které mohou sloužit jako vodítko pro každého, kdo chce provádět analytické ASV. Volba materiálu elektrody (s následnou modifikací nebo bez ní) a složení roztoku (pH, elektrolyt, pufr) jsou důležitými parametry, stejně jako pochopení speciace kovů závislé na pH a možných intermetalických efektů. Měření prováděná na modelových řešeních se často liší od měření prováděných na vzorcích prostředí, přičemž tyto obsahují organickou hmotu, biologické a anorganické druhy, které samy o sobě mohou adsorbovat kovové ionty. Rovněž je třeba vzít v úvahu způsob odběru roztoku a použitou nádobu na vzorky. ASV může být mocným nástrojem pro analytického chemika, optimalizace pro uplatnění zájmu je však nezbytná,cílem tohoto přehledu je pomoci vést.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.