vzestup digitálních technologií a tvrdé konkurence změnil způsob, jakým se díváme na produkty. Vzhledem k tomu, že potřeby a očekávání zákazníků se neustále vyvíjejí, potřebujete kompetentní profil, který bude dohlížet na tým vývoje produktů vaší organizace. To je místo, kde přichází hlavní produktový ředitel (CPO).

ale co přesně dělá hlavní produktový ředitel? Ať už jste ctižádostivý CPO nebo náborář vytvářející popis práce, čti dál.

V tomto článku si ukážeme, jak:

 • Kdo Chief Product Officer
 • Jejich typické role a odpovědnosti v organizaci
 • Jak se stát úspěšným Chief Product Officer
 • Průměrný plat odhadů ve Spojených Státech

Pojďme začít.

obsah

kdo je Chief Product Officer?

Chief Product Officer-často nazývaný “ VP of Product „(viceprezident) nebo „vedoucí produktu“ – je zodpovědný za činnosti související s produktem, včetně strategie a provádění. Jejich znalost produktových zkušeností jim umožňuje plánovat vizi produktu, inovovat design produktu a zajistit výkon produktu na vysoké úrovni organizace.

Zjednodušeně řečeno, úkolem Chief Product Officer je zajistit hladký vývoj skvělých produktů, které přinášejí hodnotu zákazníkům a následně organizaci.

většina malých společností nenajímá CPO, protože jejich produktoví manažeři přebírají role CPO. Naproti tomu a velké technologické společnosti dávají přednost pronájmu CPO. To je běžně vidět v technologických společnostech, které dodávají více než jeden produkt (společnosti SaaS jsou skvělými příklady).

Chief Product Officers (CPOs) jsou často zaměňováni s Chief Technology Officers (CTOs) a Chief Marketing Officers (CMOs). CPO určuje, co, proč a kdy je produkt potřebný prostřednictvím svých znalostí zákazníků a jejich produktových zkušeností.

na druhé straně CTO dohlíží na vývojový tým produktů ohledně toho, jak bude produkt vyvíjen, zatímco CMO dohlíží na to, jak bude produkt uváděn na trh. Všechny tři tituly však spolupracují na dosažení jednoho cíle: maximalizovat hodnotu odvozenou od produktu pro všechny zúčastněné strany.

za všechny věci, Chief Product Officer, se svými znalostmi a zkušenostmi, je velkým přínosem pro organizaci. Každá organizace, která má za cíl vybudovat svou značku, by ji měla mít.

co dělá Chief Product Officer?

Hlavní Produkt Důstojníci neustále se zajistilo, že činnosti, produktu, organizaci sladit s celkovým cílů a cílů organizace. Za účelem splnění této odpovědnosti dohlížejí na širokou škálu činností souvisejících s produkty.

Zde jsou typické úkoly a povinnosti ředitel výroby jako vedoucí produktového řetězce:

Strategické Vůdce

za Prvé a především, CPO je zodpovědný za správu cross-funkční týmy a podávat zprávy o pokroku na Chief Executive Officer.

sdělují vizi, strategii a cíle produktu produktovým manažerům a týmům zaměstnanců z různých funkčních oddělení.

Customer Research

CPO má znát své zákazníky nejlépe, jejich potřeby, očekávání a problémy.

K tomuto účelu se použijí zásadám výzkumu a analýzy získat cenný vhled do jejich cílový trh, aby neustále vyvíjet své strategie rozvoje produktu a přinese zlepšení zákaznické zkušenosti.

Product Vision

než strategizují produkt, CPOs uvádí stručné odpovědi na to, co produkt udělá, aby pomohl svým zákazníkům, jak vyřeší jejich problémy a jakou hodnotu přidá jejich životům.

zajišťují, že produkt, který plánují vytvořit, je v souladu s celkovou vizí a cíli organizace.

Produktové Strategie

To zahrnuje vytvoření podrobného plánu pro produkt životního cyklu, který zahrnuje uvedením výrobku na trhu a potřebuje si klade za cíl plnit, klíčové ukazatele výkonnosti (Kpi), které měří produktu výkon, a organizace, očekávání od výrobku.

produktový Design

vedoucí produktoví důstojníci dohlížejí na celý proces inovace produktů s přístupem k řešení problémů.

s pomocí různých týmů plánují designové strategie, které uspokojí potřeby zákazníků/podniků, využívají pokročilé technologie a překračují očekávání designu produktů.

Vývoj Produktu

koordinovat s Chief Technology Officer plánovat, motivovat a dohlížet na vývoj produktů týmy, aby přijaly nezbytná opatření pro uvedení koncepce a strategie produktu do života.

růst produktu

navíc CPO koordinuje s vedoucím marketingu, aby zlepšil marketingové úsilí.

To zahrnuje uvedení produktu na trh, hodnocení výkonu produktu a expanzi produktu na nové trhy.

nábor

zaujímají přední místo v rozhovorech a rozhodnutích o náboru zaměstnanců produktů a produktových týmů, aby zajistili, že nejlepší kandidáti budou vybráni s cílem maximalizovat hodnotu.

kromě toho jsou CPO odpovědné za celé produktové portfolio organizace. Portfolio produktů pomáhá CPO získat vhled do růstových vyhlídek organizace (dlouhodobé a krátkodobé hodnotové příležitosti), hodnotit výkonnost produktu a řídit budoucí produktové strategie.

jaké dovednosti / schopnosti potřebuje Chief Product Officer?

mít cenné slovo v C-suite organizace je velký problém a vyžaduje správnou sadu dovedností.

jedná se o následující:

 • Vůdčí Schopnosti – schopnost ovlivňovat, řídit a vést zaměstnance k řízení celé produktové oddělení pro dosažení organizace, cíle a vize.
 • komunikační dovednosti – umění přesvědčování, slovní / písemné plynulosti a empatie k pochopení, vedení a motivaci zaměstnanců a k efektivní komunikaci napříč organizací a klíčovými zúčastněnými stranami.
 • Analytické Dovednosti – předem výzkumné dovednosti, znalosti a vhled produktu analytics posuzovat výkon produktu, zkušenosti zákazníků a růstu tržeb příležitosti.
 • strategické dovednosti-v daném okamžiku vědí, jaký nový produkt uvést na trh, jaké úsilí o design je zapotřebí a jak navigovat a řídit vývojový proces.
 • Customer Engagement – jsou odborníky na své kupující personas. Mohou identifikovat potřeby zákazníků, porozumět jejich problémům a činit rozhodnutí založená na datech za účelem zlepšení zákaznické zkušenosti. Celkově vzato zajišťují aktivaci, konverzi a udržení zákazníků prostřednictvím maximální spokojenosti.
 • dovednosti pro řešení problémů – schopnost činit komplexní rozhodnutí týkající se činností souvisejících s produktem ve stresových a neočekávaných situacích.
 • rozpočtové dovednosti-schopnost nastavit rozpočty, které využívají minimální zdroje a poskytují maximální potenciál produktu.
 • zpravodajské dovednosti založené na datech – jsou zběhlí v interpretaci a udržování včasných kvalitativních a kvantitativních zpráv o výkonu produktu.
 • Focus-Chief Product Officer má bystrý cit pro detail. Zajišťují, že celý proces vývoje produktu je prováděn hladce bez chyb.

Nezapomeňte – skillset výše je to, co se obvykle očekává od Chief Product Officer.

různá odvětví zahrnují další dovednosti a mohou mít různá kritéria prověřování pro najímání správného kandidáta.

jak se stát Chief Product Officer

kariérní cesta k tomu, aby se stal CPO, je dlouhá cesta. Se správnou kvalifikací, zkušenostmi a úrovní štěrku však můžete vylézt po žebříku na vrchol produktového řetězce.

pokud jde o vzdělání, pro práci vedoucího produktového ředitele je minimálním požadavkem bakalářský titul. V některých případech zaměstnavatelé preferují držitele magisterského nebo doktorského titulu v oboru obchodní administrativa, produktový management, organizační psychologie, informační technologie, marketing nebo jiné související oblasti.

Kromě vzdělání, většina zaměstnavatelé očekávají, že potenciální zaměstnanci mít alespoň deset let zkušeností v oblasti řízení produktů, produkt analytics, nebo jiných příbuzných oborů. Kromě toho má ideální produktový ředitel znalosti a zkušenosti v různých oblastech, včetně technologie, marketingu, uživatelské zkušenosti, komunikace atd.

typický kariérní plán a Chief Product Officer začíná od vstupní úrovně spolupracovník produktové manažery, pak produktových manažerů, které usnadňují procesu vývoje produktu, podpora vedoucích produktových manažerů, které se na strategické a kontrolní pozici v procesu vývoje. Pak je to na roli ředitele produktu, který vede produktové manažery a zajišťuje špičkový výkon členů produktového týmu.

nakonec to vede k roli vedoucího oddělení-CPO.

je však důležité si uvědomit, že tento postup směrem k roli CPO trvá roky odhodlání, učení a vytrvalosti. Proto, vaše zaměření by nemělo být název zaměstnání, ale cesta růstu k tomu, aby se stal jedním.

kolik vydělávají vedoucí produktoví důstojníci?

Vzhledem k tomu, Chief Product Officer práci přichází s velkou odpovědností, organizace, zajištění jejich zaměstnanec je odměněn za svou tvrdou práci.

přesné odhady platů se liší podle různých míst, úrovně odborných znalostí a typu organizací.

dát vám konkrétní představu, tady jsou některé Hlavní Produkt Důstojníci plat odhady získané z 3 spolehlivé platformy:

 • Glassdoor – podle Glassdoor, Chief Product Důstojníci vydělat kdekoli od $114,000 pro 280.000 dolarů za rok. Průměrná mzda je $ 196,044 za rok.
 • platový postup – podle údajů shromážděných na platový postup, v průměru, Hlavní Produkt Důstojníci můžete vydělat až $187,467 za rok ve Spojených Státech. Navíc mohou vydělat mezi $1,000 na $ 69,000 v bonusech a $ 2,000 na $ 143,000 v sdílení zisku.
 • vskutku – podle skutečně, v průměru, hlavní produktový ředitel vydělává $ 215,647 za rok. Tato zpráva je založena na 17 platových zprávách ze Spojených států.

kromě toho existují další platformy, jako je plat a ZipRecruiter, na které se můžete obrátit pro zprávy o průměrném platu.

Balení

rostoucí potřeby, požadavky a očekávání zákazníků pohonem organizace zapojit je v každém rozhodnutí životního cyklu výrobku. Proto organizace Chief Product Officer je povinen soustavně usilovat, aby zlepšit zážitek výrobku ve stále se rozvíjející produkt svět.

Zatímco přesná role a odpovědnosti CPO se liší podle velikosti a typu organizace, Chief Product Officer je strategický vůdce, který dohlíží na celé produktové oddělení organizace.

s tímto na mysli, pokud chcete, aby se stal Chief Product Officer, to je důležité pro získání relevantních zkušeností, rozšíření/diverzifikace své dovednosti, a po cestě z top produkt lídry ve svém odvětví.

Josh Fechter je zakladatelem Produktu Společnost a partner Produktový Manažer HQ.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.