je chiropraxe vhodná pro děti?

Ano, děti mohou těžit z chiropraxe péče. Děti jsou velmi fyzicky aktivní a zažívají mnoho druhů pádů a úderů z činností každodenního života i z účasti na sportu. Zranění, jako jsou tyto, mohou způsobit mnoho příznaků, včetně bolesti zad a krku, ztuhlosti, bolesti nebo nepohodlí. Chiropraxe péče je vždy přizpůsobena individuálnímu pacientovi. Jedná se o vysoce kvalifikovanou léčbu a v případě dětí velmi šetrnou.

pokrývají pojistné plány chiropraxe?

Ano. Chiropraktická péče je součástí většiny plánů zdravotního pojištění, včetně hlavních lékařských plánů, kompenzace pracovníků, Medicare, některé plány Medicaid, a plány Blue Cross Blue Shield pro federální zaměstnance, mezi ostatními.

jaký typ vzdělávání a odborné přípravy mají chiropraktici?

Lékaři chiropraxe péče vzdělaný jako primární-obraťte se na poskytovatele zdravotní péče, s důrazem na diagnostiku a léčbu podmínky týkající se pohybového systému (svaly, vazy a klouby páteře a končetin) a nervy, které poskytují jim. Vzdělávací požadavky na lékaře chiropraxe patří mezi nejpřísnější ze všech zdravotnických profesí.

typický žadatel o chiropraxe college získal již téměř čtyři roky pre-lékařské pregraduální vysokoškolské vzdělání, včetně kurzů v oblasti biologie, anorganické a organické chemie, fyziky, psychologie a související laboratorní práce. Po přijetí na akreditovanou chiropraktickou vysokou školu jsou požadavky ještě náročnější-standardem jsou čtyři až pět akademických let odborného studia. Lékaři chiropraxe jsou vzděláváni v ortopedii, neurologie, fyziologie, anatomie člověka, klinická diagnostika včetně laboratorních postupů, diagnostické zobrazování, cvičení, rehabilitace výživy a další.

Protože chiropraxe péče zahrnuje vysoce kvalifikované manipulaci/úprava techniky, značnou část času tráví v klinické techniky, školení zvládnout tyto důležité manipulativní postupy.

celkově zahrnuje kurikulum chiropraxe college minimálně 4 200 hodin učebních, laboratorních a klinických zkušeností. Průběh studia je schválen akreditační agenturou, která je plně uznána Ministerstvem školství USA.

jak se provádí chiropraktická úprava?

Chiropraxe úprava nebo manipulace je manuální postup, který využívá vysoce rafinované dovednosti vyvinuté během doktor chiropraxe je intenzivní letech chiropraxe vzdělávání. Chiropraxe lékař obvykle používá jeho nebo její ruce–nebo nástroje–k manipulaci s klouby těla, zejména páteře, s cílem obnovit nebo zlepšit funkci kloubů. To často pomáhá vyřešit zánět kloubů a snižuje bolest pacienta. Chiropraxe manipulace je vysoce kontrolovaný postup, který zřídka způsobuje nepohodlí. Chiropraktik přizpůsobuje postup tak, aby vyhovoval specifickým potřebám každého pacienta. Pacienti často zaznamenávají pozitivní změny ve svých příznacích bezprostředně po léčbě.

probíhá chiropraktická léčba?

praktická povaha chiropraktické léčby je v podstatě to, co vyžaduje, aby pacienti několikrát navštívili chiropraktika. K léčbě chiropraktikem musí být pacient ve své kanceláři. Chiropraktik může poskytnout akutní, chronickou a / nebo preventivní péči, což někdy vyžaduje určitý počet návštěv. Váš lékař chiropraxe by vám měl sdělit rozsah doporučené léčby a jak dlouho můžete očekávat, že bude trvat.

proč je při úpravě kloubu praskavý zvuk?

nastavení (nebo manipulace) kloubu může vést k uvolnění plynové bubliny mezi klouby, což vydává praskavý zvuk. Totéž nastane, když „prasknete“ klouby. Hluk je způsoben změnou tlaku v kloubu, což má za následek uvolnění plynových bublin. Tam je obvykle minimální, jestli nějaký, nepohodlí zapojeny.

* informace získané od americké chiropraxe asociace.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.