existují dvě formy Angular 4.X. X vazby se zaměřím na v tomto tutoriálu. První forma je jednosměrná vazba, která je vázáním pouze pro zápis, a druhá forma je obousměrná vazba, která je vazbou pro čtení i zápis. Ke konci tohoto tutoriálu jsem zahrnul úhlový plunker 4, který můžete použít k testování obou vazeb.

jednosměrné vazby jsou vázání dat pouze pro zápis. Přijímají data ze zdroje dat, jako je model, a vydávají je do zobrazení. Tuto vazbu můžete iniciovat uzavřením atributu HTML nebo vlastního atributu hranatými závorkami. Můžete také zaujmout přímější přístup a použít úhlové dvojité složené závorky. {{}}

zde je příklad jednosměrné vazby v akci: přikládám atribut HTML hranatými závorkami.

Když jsem zadejte text do vstupního jeden způsob, jak závazné výstupy text k zobrazení.

obousměrná vazba nebo

obousměrná vazba jsou vazby, které čtou ze vstupu a aktualizují model. Jsou běžně označovány jako banán v krabici, protože závorky v závorkách vypadají jako banán uvnitř krabice. Obousměrné vazby naslouchejte konkrétním událostem, jako je změna nebo kliknutí, a aktualizujte datový model novými daty, když je zjištěna změna.

Tady je příklad obousměrné vazby v akci:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.