dobbelt eller flere cellepopulationer, induceret af kimærer, har været genstand for mange undersøgelser. Denne mangeårige fascination af kimærer har afsløret en hel del viden om menneskelig arv. Selvom de fleste kimærer historisk set var forårsaget af naturlige begivenheder, øger visse nuværende medicinske interventionsterapier antallet af situationer, der kan føre til en blandet cellepopulation, det vil sige den kimære tilstand, hos mennesker. Medicinske terapier såsom transfusion, stamcelletransplantation, nyretransplantation og kunstig insemination inducerer midlertidige og undertiden permanente kimærer. Sådanne naturlige eller terapeutisk inducerede præsentationer af kimærisme kan præsentere udfordrende problemer for det kliniske immunohematologilaboratorium med hensyn til fortolkning af resultater og efterfølgende patientstyring. Formålet med denne gennemgang var at fremhæve nogle af disse kimære tilstande og antage, hvordan test af DNA fra forskellige væv kan forårsage tilsyneladende uoverensstemmelser mellem fænotype-og genotyperesultater.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.