hmlns=”http://www.rsc.org/schema/rscart38Anodic Stripping Voltammetry (ASV) har evnen til at detektere tungmetaller på sub ppb-niveau med bærbar og billig instrumentering gør den ideel til i marken (ved kilden) analyse, men kommerciel aktivitet er overraskende begrænset. De mere almindeligt anvendte flydende kviksølvelektroder er nu forældede på grund af toksicitetsproblemer, og udskiftninger er alle baseret på faste elektroder, som kommer med deres egne udfordringer. Denne tutorial gennemgang har til formål at diskutere ASV ‘ s eksperimentelle praktiske egenskaber, giver et klart overblik over de spørgsmål, der skal overvejes, som kan tjene som vejledning for alle, der ønsker at foretage analytisk ASV. Valg af elektrodemateriale (med eller uden efterfølgende modifikation) og opløsningssammensætning (pH, elektrolyt, buffer) er vigtige parametre såvel som en forståelse af pH-afhængig metalspeciering og mulige intermetalliske effekter. Målinger foretaget på modelløsninger adskiller sig ofte fra dem, der er foretaget på miljøprøver, hvor sidstnævnte indeholder organisk materiale, biologiske og uorganiske arter, som selv kan adsorbere metalioner. Der bør også tages hensyn til metoden til opsamling af opløsningen og den anvendte prøvebeholder. ASV kan være et kraftfuldt værktøj til en analytisk kemiker, men optimering til anvendelse af interesse er afgørende, som denne gennemgang har til formål at hjælpe med at guide.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.