videnskabelige beviser for afvejning af kvantitetskvalitet blandes delvis på grund af identifikationsudfordringen på grund af endogen familiestørrelse. Dette papir giver nyt bevis for den kausale virkning af børnemængde på børnekvalitet ved at udnytte regionale forskelle i håndhævelsesintensiteten i Kinas etbarnspolitik (OCP) som en eksogen kilde til variation i familiestørrelse. Ved hjælp af procentdelen af nuværende mødre i den primære fødedygtige alder, der fødte en højere ordre i 1981, konstruerer vi en kvantitativ indikator for omfanget af lokal overtrædelse af OCP, kaldet overskydende fertilitetsrate (EFR). Vi bruger derefter regionale forskelle i EFR ‘ er, nettodifferencer i allerede eksisterende fertilitetspræferencer og socioøkonomiske egenskaber til at erstatte regionale forskelle i OCP-håndhævelsesintensitet. Ved hjælp af mikrodata fra de kinesiske folketællinger finder vi, at præfekturer med strengere håndhævelse af OCP har oplevet større fald i familiestørrelse og også større forbedringer i børns uddannelse. På trods af den åbenlyse afvejning mellem familiestørrelse og børnekvalitet i Kina antyder vores kvantitative skøn, at Kinas OCP kun yder et beskedent bidrag til udviklingen af dets menneskelige kapital.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.