tavoitteena oli arvioida vihan ja emotionaalisen ahdistuksen yleisyyttä ja ominaisuuksia migreeni– ja jännitystyyppisellä päänsärkypotilailla. Tutkimukseen valittiin kaksisataa ja yksi Torinon yliopiston päänsärky-keskukseen osallistuvaa päänsärkypotilasta, jotka jaettiin 5 ryhmään: 1) migreeni, 2) episodinen jännitystyyppinen päänsärky, 3) krooninen jännitystyyppinen päänsärky, 4) episodiseen jännitystyyppiseen päänsärkyyn liittyvä migreeni ja 5) krooniseen jännitystyyppiseen päänsärkyyn liittyvä migreeni. Verrokkina toimi 45 terveen koehenkilön ryhmä. Kaikki koehenkilöt suorittivat Vihanilmaisun tilan, Beckin masennuksen inventaarion ja kognitiivisen käyttäytymisen arvioinnin. Vihanhallinta oli merkitsevästi heikompaa kaikilla päänsärkypotilailla (p<0, 05) paitsi migreenipotilailla. Potilailla, joilla oli migreeni–ja jännitystyyppinen päänsärky, esiintyi huomattavasti enemmän vihaista temperamenttia ja vihaista reaktiota (p<0, 05). Lisäksi kroonista jännitystyyppistä päänsärkyä ja migreeniä sairastavilla potilailla raportoitiin enemmän ahdistuneisuutta (p<0, 05), masennusta (p<0, 001), fobioita (p<0, 001) ja pakko–oireita (p<0, 01), emotionaalinen vastuu (p<0.001) ja psykofysiologiset häiriöt (p<0, 001). Tutkimuksemme osoittaa, että krooninen jännitystyyppinen päänsärky ja jännitystyyppiseen päänsärkyyn liittyvä migreeni heikentävät merkittävästi vihanhallintaa ja viittaavat vihan ja päänsärkykokemuksen keston väliseen yhteyteen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.