tieteelliset todisteet määrä-laatu-vaihtokaupasta sekoittuvat osittain endogeenisen perheen koon aiheuttaman tunnistushaasteen vuoksi. Tässä asiakirjassa esitetään uutta näyttöä lapsimäärän syy-seurausvaikutuksesta lasten laatuun, koska siinä hyödynnetään alueellisia eroja Kiinan yhden lapsen politiikan täytäntöönpanon intensiteetissä perhekoon vaihtelun ulkoisena lähteenä. Käyttämällä niiden nykyisten primaarisynnytysikäisten äitien prosenttiosuutta, jotka synnyttivät korkeamman kertaluvun vuonna 1981, laadimme määrällisen indikaattorin OCP: n paikallisen rikkomisen laajuudesta, jota kutsutaan ylimääräiseksi hedelmällisyysluvuksi (EFR). Käytämme sitten alueellisia eroja EFRs: ssä, nettoeroja aiemmissa hedelmällisyysmieltymyksissä ja sosioekonomisia ominaispiirteitä kuvaamaan alueellisia eroja OCP: n täytäntöönpanon intensiteetissä. Kiinan Väestölaskennoista saatujen mikrotietojen perusteella voimme todeta, että prefektuureissa, joissa OCP: tä on tiukennettu, perhekoko on pienentynyt enemmän ja myös lasten koulutus on parantunut enemmän. Vaikka perhekoon ja lasten laadun välillä on Kiinassa ilmiselvä kompromissi, määrälliset arviomme viittaavat siihen, että Kiinan OCP antaa vain vaatimattoman panoksen inhimillisen pääomansa kehittämiseen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.