digitaalisen teknologian nousu ja kova kilpailu ovat muuttaneet tapaamme katsoa tuotteita. Koska asiakkaiden tarpeet ja odotukset kehittyvät jatkuvasti, tarvitset osaavan Profiilin valvomaan organisaatiosi tuotekehitystiimiä. Tässä kohtaa kuvaan astuu Chief Product Officer (CPO).

mutta mitä tuotepäällikkö tarkalleen ottaen tekee? Olitpa pyrkivä CPO tai rekrytoija luoda työnkuva, jatka lukemista.

tässä artikkelissa käymme läpi:

 • kuka tuotepäällikkö on
 • heidän tyypilliset roolinsa ja vastuunsa organisaatiossa
 • miten tulla menestyväksi tuotepäälliköksi
 • keskimääräiset palkkaennusteet Yhdysvalloissa

aloitetaan.

Sisällysluettelo

kuka on Chief Product Officer?

Chief Product Officer – jota kutsutaan usein ”tuotejohtaja” (Vice President) tai ”tuotepäällikkö” – vastaa tuotteisiin liittyvistä toiminnoista, kuten strategiasta ja toteutuksesta. Heidän tietämyksensä tuotekokemuksesta antaa heille mahdollisuuden suunnitella tuotenäkemystä, innovoida tuotesuunnittelua ja varmistaa organisaation korkean tason tuotesuorituskyky.

yksinkertaisemmin sanottuna Chief Product Officerin tehtävänä on varmistaa sujuva sellaisten hienojen tuotteiden kehittäminen, jotka tuottavat arvoa asiakkaille ja vuorostaan organisaatiolle.

useimmat pienet yritykset eivät palkkaa CPOs: iä, koska niiden tuotepäälliköt ottavat CPOs: n roolit. Sen sijaan suurikokoiset teknologiayritykset haluavat palkata CPO: n. Tämä näkyy yleisesti teknologiayrityksissä, jotka toimittavat enemmän kuin yhden tuotteen (SaaS-yritykset ovat hyviä esimerkkejä).

Chief Product Officers (CPOs) sekoitetaan usein Chief Technology Officersiin (CTOs) ja Chief Marketing Officersiin (CMOs). CPO määrittää, mitä, miksi ja milloin tuotetta tarvitaan asiakkaiden tuntemuksen ja tuotekokemuksen kautta.

toisaalta teknologiajohtaja valvoo tuotekehitystiimiä siitä, miten tuotetta kehitetään, kun taas yhteinen markkinajärjestely valvoo tuotteen markkinointia. Kaikki kolme nimikettä työskentelevät kuitenkin yhdessä saavuttaakseen yhden tavoitteen: maksimoida tuoteperäinen arvo kaikille sidosryhmille.

kaikki asiat huomioon ottaen tuotepäällikkö osaamisineen ja kokemuksineen on organisaatiolle suuri voimavara. Mikä tahansa organisaatio, jonka tavoitteena on rakentaa sen tuotemerkki, pitäisi olla sellainen.

mitä tuotepäällikkö tekee?

Chief Product Officers varmistaa jatkuvasti, että tuoteorganisaation toiminta vastaa organisaation yleisiä tavoitteita ja tavoitteita. Täyttääkseen tämän vastuun he valvovat monenlaisia tuotteisiin liittyviä toimintoja.

tässä ovat Chief Product Officerin tyypilliset tehtävät ja vastuut tuoteketjun johtajana:

Strategic Leader

ennen kaikkea CPO: n tehtävänä on johtaa monialaisia tiimejä ja raportoida etenemisestä toimitusjohtajalle.

he viestivät tuotteen visiosta, strategiasta ja tavoitteista tuotepäälliköille ja eri toiminnallisten osastojen työntekijäryhmille.

asiakastutkimus

KHO: n oletetaan tuntevan asiakkaansa parhaiten, heidän tarpeensa, odotuksensa ja ongelmansa.

tätä varten he soveltavat tutkimuksen ja analyysin periaatteita saadakseen arvokasta tietoa kohdemarkkinoistaan kehittääkseen jatkuvasti tuotekehitysstrategioitaan ja parantaakseen asiakaskokemustaan.

Tuotenäkemys

ennen kuin he strategisoivat tuotteen, CPOs esittää ytimekkäät vastaukset siihen, mitä tuote tekee auttaakseen asiakkaitaan, miten se ratkaisee heidän ongelmansa ja mitä lisäarvoa se tuo heidän elämäänsä.

he varmistavat, että suunnittelemansa tuote on linjassa organisaation yleisen vision ja tavoitteiden kanssa.

tuotestrategia

tähän kuuluu tuotteen elinkaaren yksityiskohtaisen etenemissuunnitelman laatiminen, johon sisältyy tuotemarkkinoiden määrittely ja tarpeet, tuotteen suorituskykyä mittaavat Keskeiset suoritusindikaattorit sekä organisaation odotukset tuotteelta.

tuotesuunnittelu

Chief product officers valvoo koko tuoteinnovaatioprosessia ongelmanratkaisumenetelmällä.

erilaisten tiimien avulla he suunnittelevat suunnittelustrategioita, jotka täyttävät asiakkaan / liiketoiminnan tarpeet, käyttävät kehittynyttä teknologiaa ja ylittävät tuotteiden suunnitteluodotukset.

tuotekehitys

he suunnittelevat, motivoivat ja valvovat yhdessä teknologiajohtajan kanssa tuotekehitystiimejä ryhtymään tarvittaviin toimiin tuotteen konseptin ja strategian herättämiseksi eloon.

tuotteiden kasvu

lisäksi CPO koordinoi markkinointijohtajan kanssa markkinointiponnistelujen tehostamista.

Tähän sisältyy tuotteiden lanseeraus, tuotteiden suorituskyvyn arviointi ja tuotteiden laajentuminen uusille markkinoille.

rekrytointi

he ottavat etulinjan tuotetyöntekijöiden ja tuotetiimien haastatteluissa ja palkkauspäätöksissä varmistaakseen, että parhaat hakijat valitaan arvon maksimoimiseksi.

lisäksi Cpot vastaavat organisaation koko tuotevalikoimasta. Tuoteportfolio auttaa CPOs: ia saamaan tietoa organisaation kasvunäkymistä (pitkän ja lyhyen aikavälin arvomahdollisuudet), arvioimaan tuotteen suorituskykyä ja ohjaamaan tulevia tuotestrategioita.

mitä taitoja / kykyjä tuotepäällikkö tarvitsee?

arvokkaan sananvalta organisaation C-sarjassa on iso juttu ja vaatii oikeanlaista osaamista.

Tämä sisältää seuraavat:

 • johtamistaidot – kyky vaikuttaa, johtaa ja ohjata työntekijöitä ohjaamaan koko tuoteosastoa organisaation tavoitteiden ja vision saavuttamiseksi.
 • Communication Skills – the art of persuasion, verbal / written fluency, and empathy to understanding, guide, and motivation empathy, and for effective communication across the organization and key sidosryhmät.
 • analyyttiset taidot-advance research skills, knowledge, and insight of product analytics to assess product performance, customer experience, and revenue growth opportunities.
 • Strategiataidot – kulloinkin he tietävät, mitä uutta tuotetta lanseerataan, mitä suunnittelutyötä tarvitaan sekä miten suunnistaa ja hallita kehitysprosessia.
 • asiakkaiden sitoutuminen – he ovat ostajapersooniensa asiantuntijoita. He osaavat tunnistaa asiakkaiden tarpeet, ymmärtää heidän ongelmansa ja tehdä datalähtöisiä päätöksiä asiakaskokemuksen parantamiseksi. Kaiken kaikkiaan ne varmistavat asiakkaiden aktivoinnin, muuntamisen ja säilyttämisen maksimaalisen tyytyväisyyden avulla.
 • ongelmanratkaisutaidot-kyky tehdä monimutkaisia tuotteita koskevia päätöksiä stressaavissa ja odottamattomissa tilanteissa.
 • Budjetointitaidot – kyky asettaa budjetteja, jotka hyödyntävät minimiresursseja ja tuottavat maksimaalista tuotepotentiaalia.
 • Datalähtöinen Raportointitaito-he ovat taitavia tulkitsemaan ja ylläpitämään ajantasaisia laadullisia ja määrällisiä raportteja tuotteen suorituskyvystä.
 • Focus – a Chief Product Officerilla on tarkka silmä yksityiskohdista. Ne varmistavat, että koko tuotekehitysprosessi toteutetaan saumattomasti virheettömästi.

muista – yllä oleva taito on se, mitä Tuotepäälliköltä tyypillisesti odotetaan.

eri toimialoilla on lisäosaamista, ja niillä saattaa olla erilaiset tarkastuskriteerit oikean hakijan palkkaamiseen.

miten tulla Chief Product Officeriksi

urapolku toimitusjohtajaksi on pitkä matka. Oikeanlaisella pätevyydellä, kokemuksella ja soratasolla voit kuitenkin kiivetä tikapuita pitkin tuoteketjun huipulle.

koulutuksen osalta tuotepäällikön työssä vähimmäisvaatimuksena on kandidaatin tutkinto. Joissakin tapauksissa työnantajat suosivat kauppatieteiden, tuotehallinnon, organisaatiopsykologian, tietotekniikan, markkinoinnin tai muiden vastaavien alojen maisteri-tai tohtorintutkinnon suorittaneita.

koulutuksen lisäksi useimmat rekrytoijat odottavat mahdollisilta työntekijöiltä vähintään kymmenen vuoden kokemusta tuotehallinnasta, tuoteanalytiikasta tai muista niihin liittyvistä aloista. Tämän lisäksi, ihanteellinen Chief Product Officer on tietoa ja kokemusta eri aloilla, kuten teknologia, markkinointi, käyttäjäkokemus, viestintä, jne.

tyypillinen Chief Product Officerin urasuunnitelma alkaa lähtötason liitännäisistä tuotepäälliköistä, sitten tuotekehitysprosessia helpottavista tuotepäälliköistä, ylennyksistä Ylempiin tuotepäällikköihin, jotka ottavat strategisen ja määräävän aseman kehitysprosessissa. Sitten on vuorossa tuotejohtajan rooli, joka johtaa tuotepäälliköitä ja takaa tuotetiimin jäsenten huippusuorituskyvyn.

lopulta tämä johtaa osastopäällikön eli KHO: n rooliin.

on kuitenkin tärkeää huomata, että tämä eteneminen kohti CPO: n roolia vaatii vuosien omistautumista, oppimista ja sinnikkyyttä. Siksi sinun ei pitäisi keskittyä työnimikkeeseen, vaan kasvun matkaan kohti yhdeksi tulemista.

paljonko tuotepäälliköt tienaavat?

koska Chief Product Officerin työhön liittyy suuri vastuu, organisaatiot varmistavat, että heidän työntekijänsä palkitaan kovasta työstä.

tarkat palkka-arviot vaihtelevat eri paikkakuntien, osaamistason ja organisaatiotyypin mukaan.

antaa sinulle konkreettisen käsityksen, tässä muutamia Chief Product Officers palkka arvioita koottu 3 luotettava alustat:

 • Glassdoor – mukaan Glassdoor, Chief Product Officers ansaita missä tahansa $114,000 $280,000 vuodessa. Keskimääräinen palkka on 196 044 dollaria vuodessa.
 • PayScale – payscalesta kerättyjen tietojen mukaan Chief Product Officers voi tienata Yhdysvalloissa keskimäärin jopa 187 467 dollaria vuodessa. Lisäksi he voivat ansaita 1 000-69 000 dollaria bonuksina ja 2 000-143 000 dollaria voitonjakona.
 • Indeed – Indeedin mukaan tuotepäällikkö ansaitsee keskimäärin 215 647 dollaria vuodessa. Raportti perustuu 17 palkkaraporttiin Yhdysvalloista.

lisäksi on olemassa muita alustoja, kuten palkka ja ZipRecruiter, joihin voi viitata keskipalkkaraporteissa.

pakkaaminen

asiakkaiden kasvavat tarpeet, vaatimukset ja odotukset ovat saaneet organisaatiot ottamaan heidät mukaan tuotteen elinkaaren jokaiseen päätökseen. Siksi organisaation Chief Product Officerin on jatkuvasti pyrittävä parantamaan tuotekokemusta alati kehittyvässä tuotemaailmassa.

vaikka CPO: n tarkat tehtävät ja vastuut vaihtelevat organisaation koon ja tyypin mukaan, Chief Product Officer on strateginen johtaja, joka valvoo organisaation koko tuoteosastoa.

kun tämä otetaan huomioon, jos haluat tulla Chief Product Officeriksi, on tärkeää hankkia asiaankuuluvaa kokemusta, laajentaa / monipuolistaa taitojasi ja seurata alasi johtavien tuotejohtajien matkaa.

Josh Fechter on Tuoteyrityksen perustaja ja osakas tuotepäällikkö HQ: ssa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.