Mål: å undersøke arbeidshemming blant personer med ankyloserende spondylitt (AS) når det gjelder korrelater og håndteringsmekanismer.

Metoder: utvalgsgruppen (n = 133) ble rekruttert gjennom 2 kilder: 1) påfølgende pasienter som gikk på poliklinikker over en 6-måneders periode, og 2) et tilfeldig utvalg av medlemmer Av National Bekhterevs Sykdom Society. Vi brukte en tverrsnittsundersøkelse med data samlet inn av selvadministrerte spørreskjemaer og telefonintervjuer med en tilfeldig valgt underprøve (n = 6).

Resultater: flertallet av deltakerne var menn. Gjennomsnittlig alder var 49 år, gjennomsnittlig sykdomsvarighet var 28 år. Trettien prosent var ikke i stand til å jobbe på GRUNN AV AS, med ytterligere 15% rapporterte endringer i arbeidslivet som kan tilskrives AS(f. eks. reduksjon i arbeidstimer, endring av jobb). Sammenlignet med å være i heltidsarbeid, var arbeidsuførhet forbundet med å være eldre, lengre sykdomsvarighet, lavere utdanningsstandard, komorbiditet, større fysisk svekkelse, smerte, tretthet, stivhet, engstelig og deprimert humør og lavere selvtillit. Beskrivende data ga ytterligere innsikt i opplevelsen av arbeidsuførhet OG mestring SOM i et arbeidsmiljø.

Konklusjon: arbeidsuførhet er verdig videre undersøkelser for å fastslå eksakte prevalensrater og psykososiale implikasjoner. Arbeidsuførhet kan løses med enkle tiltak eller tilpasninger på arbeidsplassen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.