Dual eller multiple cellepopulasjoner, indusert av kimærer, har vært gjenstand for mange studier. Denne langvarige fascinasjonen med kimærer har avslørt en god del kunnskap om menneskelig arv. Selv om historisk de fleste kimærer ble forårsaket av naturlige hendelser, øker visse nåværende medisinske intervensjonsterapier antall situasjoner som kan føre til en blandet cellepopulasjon, det vil si den kimære tilstanden hos mennesker. Medisinske terapier som transfusjon, stamcelletransplantasjon, nyretransplantasjon og kunstig inseminasjon induserer midlertidige og noen ganger permanente kimærer. Slike naturlige eller terapeutisk induserte presentasjoner av kimerisme kan presentere utfordrende problemer for det kliniske immunhematologilaboratoriet med hensyn til tolkning av resultater og etterfølgende pasientbehandling. Hensikten med denne gjennomgangen var å fremheve noen av disse kimære tilstander og hypoteser hvordan testing AV DNA fra ulike vev kan føre til åpenbare avvik mellom fenotype og genotype resultater.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.