Emergency COVID-19 tiltak vedtatt Av Føderale, statlige og lokale myndigheter har skapt en forvirrende lappeteppe av leietaker beskyttelse. For å se om noen beskyttelse gjelder for deg, start På Føderalt nivå og arbeid ned i listen Fra Føderal, til stat, til lokal. MERK: Kommersielle leietakere kan hoppe direkte TIL TRINN TRE-Lokale Beskyttelse.

TRINN ETT: Sjekk FØDERALE BESKYTTELSER

Federal CDC Midlertidig Utkastelse Halt

Effektiv 9/4/20 gjennom 3/31/21, Har Centers For Disease Control And Prevention (CDC) plassert en landsdekkende stans på utkastelser av kvalifiserte bolig leietakere. DU kan lese mer OM CDC-forbudet her. California har også vedtatt statewide utkastelsesforbud som generelt gir større beskyttelse for leietakere som opplever COVID – 19 økonomisk nød (se Statsbeskyttelse nedenfor). Men hvis du opplever økonomisk nød som ikke ER COVID-19 relatert, kan DU fortsatt være beskyttet av CDCS utkastelsesforbud. Nolo tilbyr EN FAQ på CDC Utkastelse Halt sammen med en gratis, nedlastbar erklæring.

Federal Mortgage-Based Protections

Leietakere leie en enkelt familie hjemme som utleier finansiert med EN FHA-forsikret boliglån kan dekkes av begrenset boliglån-baserte beskyttelse gjennom 6/30/21.

TRINN TO: SJEKK STATLIG BESKYTTELSE

California Senatet Bill No. 91 (SB 91)

i September 2020 Vedtok California Legislature hastig California COVID – 19 Tenant Relief Act of 2020 (CA Relief Act) som midlertidig stoppet utleiere fra å kaste ut kvalifiserte boligleiere-men bare gjennom januar 2021. I møte med en truende flom av utkastelser, den 1/28/21 vedtok lovgiveren Senatets Lov Nr. 91 COVID-19 Relief: Tenancy and Federal Rental Assistance (SB 91), som i hovedsak utvider DET utløpende CA Relief Act eviction moratorium og legger til Nye Føderale stimulanspenger for bolighjelp:

 • BOLIGHJELP: Federal housing assistance er tilgjengelig for en leietaker-husholdning med minst ett medlem opplever pandemi-relatert arbeidsledighet eller økonomisk motgang, en inntekt på 80% eller mindre av området median, og en beviselig risiko for bolig ustabilitet. Husholdninger med mindre enn 50% av medianinntekten eller ett medlem arbeidsledige i 90 dager umiddelbart før søknaden har prioritet. $1.4 milliarder vil bli distribuert av «California Emergency Rental Assistance Program», og $ 1.2 milliarder vil bli distribuert av lokale byråer. Hvilket byrå leietakere gjelder For (Statlig eller lokal) avhenger av hvor de bor.
 • Hjelp Med Forfalt Leie: med leietakers hjelp kan utleier søke om og bruke midlene til å tilbakebetale 80% av leietakers forfalt leie akkumulert mellom 4/1/20 og 3/31/21. Utleier må da tilgi de resterende 20% utestående saldoen. Hvis utleier ikke vil delta, vil 25% av det forfalte leiebeløpet i stedet gå direkte til leietaker.
 • Hjelp Med Fremtidig Leie: Midlene må først brukes til leie forfalt fra 4/1/20-3/31/31 etterfulgt av fremtidig leie, verktøy og husholdningsutgifter (i den rekkefølgen). Imidlertid er betalinger mot leie påløpt etter 3/31/31 avkortet til 25% av den månedlige leien på grunn av.
 • UTKASTELSESMORATORIUM: Leietakere bak i leie fra 3/1/20 til 6/30/21 på grunn av ‘COVID-19 sykdom eller relatert tapt inntekt kan ikke kastes ut hvis de-innen 15 dagers oppsigelsesperiode og deretter månedlig-gir utleiere erklæringer om «COVID-19 relatert økonomisk nød». Leietakere må også betale minimum 25% av den totale leien på grunn av fremover (mengden leiehjelp tilgjengelig for leietakere med ikke-kooperative utleiere). 25% kan betales over tid eller i en engangsbeløp-når som helst-opp til og med 6/30/21. Leietakere som ikke betaler 25% kan bli kastet ut fra 7/1/21. Eventuelle gjenværende ubetalte leie konverterer til forbruksgjeld inndrives i små krav domstol starter 8/1/21.
 • Utleiere kan ikke belaste sent eller samling avgifter.
 • Utleiere som ønsker å kaste ut for ubetalt leie må dokumentere god tro innsats for å hjelpe leietakere få husholdning hjelp. Domstolene kan redusere skader i den grad utleiere nektet disse midlene.Utleiere kan ikke bruke pandemirelaterte leieavsetninger på kredittrapporter som en negativ faktor ved valg av leietakere.bare leietakere som ikke kan betale leie på GRUNN AV COVID-19-relaterte økonomiske konsekvenser, er beskyttet. «Rettferdig årsak» utkastelser er tillatt, noe som betyr at utleiere fortsatt kan kaste ut leietakere som bryter med andre vilkår i leieavtalen (f. eks., forårsaker en plage, har uautoriserte kjæledyr eller romkamerater) eller for forfalt leie pådratt før pandemien (før 3/1/20)-forutsatt at utkastelsene er gjort i god tro.
 • «no-fault» utkastelser der leietaker er ulastelig, som eier flytte-ins, ombygging / riving,og ta enheten av markedet, er tillatt med unntak av riving / betydelig oppussing(med mindre det er nødvendig for å overholde helse og sikkerhet lover).
 • Utleiere som ty til» selvhjelp » utkastelser (ulovlig forsøk på å fjerne leietakere via lock-outs, etc.,) eller som gjengjelder kvalifiserte leietakere, er gjenstand for straffer.

MERK: Utleiere og leietakere kan søke Om California rental assistance program på HousingIsKey.com og / eller rettes til det aktuelle lokale programmet. Det er også en interaktiv «informasjon app for leietakere og utleiere» på ca.gov. og EN «COVID-19 Informasjon Hotline» på (833) 430-2122.

TRINN TRE: (og kommersielle leietakere) SJEKK LOKALE ORDINANSER

Legge til forvirring; hvis en by eller fylke har en mer beskyttende lokal forordning, utkastelse eller annen beskyttelse av den lokale forordning-snarere enn DE AV SB 91-kan gjelde. Tidlig i pandemien erklærte Guvernør Gavin Newsom En Unntakstilstand I California (N-44-20) som (blant annet priskontroller) automatisk dekker leieøkninger. Via ytterligere nødbestillinger tillot Newsom også først individuelle byer og fylker å beskytte bolig-og kommersielle leietakere som lider AV COVID – 19-relaterte økonomiske vanskeligheter (3/16/20 Executive Order N-28-20) og deretter å utvide disse beskyttelsene hvis de velger å gjøre det. (6/30/20 Executive Order N-71-20 og 3/4/21 Executive Order N-03-21). Over 150 byer og fylker vedtok raskt forordninger som forbød enten bolig-eller kommersielle utkastelser, eller begge deler. Ment som kortsiktige» stop-gap » – tiltak, ble alle disse lokale ordinansene opprettet før statewide lover, og de fleste av dem utløp den 9/30/20 sammen Med Executive Order N-71-20. Likevel, SELV OM SB 91 er ment å erstatte disse forordninger, over 40 forbli i kraft:

 • for bolig leietakere: Leietakere kan også leve i byer eller fylker med pre-eksisterende uventede lokale utkastelse moratorier. I så fall kan de lokale utkastelsesbeskyttelsene gi bredere utkastelsesbeskyttelse eller dekke leietakere som ikke kvalifiserer for beskyttelse under SB 91. Lokale forordninger kan også beskytte mot leie øker, etc.
 • for kommersielle leietakere: SELV OM SB 91 ikke dekker kommersielle leietakere, de fleste lokale utkastelse moratorium ordinanser enten gjøre eller gjorde det. Og Newsoms 3/4/21 Executive Order N-03-21 tillater lokale jurisdiksjoner å utvide beskyttelse for kommersielle leietakere gjennom 6/30/21. Det er nå opp til enkelte byer og fylker å gjøre det hvis de velger.

Sjekk diagrammet nedenfor for å se om din by eller fylke vedtatt en forordning, i så fall om det fortsatt er i kraft, og hva slags leietakere forordningen beskytter.

Hvis Det Finnes En Lokal Ordinans:

 • Under de fleste (men ikke alle) lokale ordinanser, må du ha lidd EN COVID – 19-relatert betydelig reduksjon i husholdnings-eller forretningsinntekt på grunn av permittering; reduksjon av arbeid eller arbeidstid; avtagende etterspørsel; medisinske og barnepassrelaterte utgifter; eller fra å overholde eventuelle myndigheters svar PÅ COVID-19 (beskyttelse på plass, etc.).
 • Forbered deg på å bevise din motgang. De fleste forordninger får leietakere til å dokumentere økonomiske VANSKELIGHETER FOR COVID-19 med (for eksempel) brev fra en arbeidsgiver som siterer COVID-19 redusert arbeidstid, oppsigelse eller andre reduksjoner; lønnsslippsstubber og/eller kontoutskrifter som viser lønnskutt etter utbruddet; regninger for medisinske utgifter utenfor lommen; og/eller dokumenter som viser nedleggelsen av en skole eller barnepass hvor et barn ellers ville være i arbeidstiden.
 • ikke anta at du er automatisk beskyttet. Nesten alle ordinanser gjør at du informerer utleier skriftlig om at du ikke kan betale leie-i mange tilfeller når eller til og med før leien forfaller. «Skriftlig» inkluderer vanligvis e-post eller tekster til utleier eller utleiers representant når du tidligere har kommunisert via disse metodene. Be om skriftlig bekreftelse på at utleier mottok varselet ditt.
 • du forventes fortsatt å betale til slutt, så forhandle med utleier. Disse ordinansene er eviction moratoriums, ikke leie moratoriums; du er fortsatt ansvarlig for ubetalt leie. Prøv å forhandle frem en rimelig betalingsplan.
 • vanligvis kan utleiere fortsatt tjene merknader og fil utkastelse handlinger. De fleste av disse ordinansene gir spesielle forsvar som leietakere må øke.

For Alle Leietakere:

Utleier-leietaker loven har blitt utrolig kompleks. Hvis du har blitt servert med juridiske dokumenter, må du iverksette tiltak for å unngå å bli kastet ut-i noen tilfeller så raskt som tre dager! Kontakt en advokat eller en leietakers rettighetsorganisasjon så snart som mulig.

FORSIKTIG! Denne artikkelen og ordinansdiagrammet nedenfor ble sist oppdatert den 3/23/21, men dette lovområdet utvikler seg raskt. Disse lokale moratoriene endres ofte, og mange utløp den 5/31/20. Materialet her kan gi deg en bred ide om leietakerbeskyttelse-og beskyttelse som tilsynelatende fortsatt er i kraft, er oppført i fet skrift – men sjekk fylkets og byrådets nettsider og de faktiske ordinansene / lovene for den nyeste informasjonen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.