xmlns=»http://www.rsc.org/schema/rscart38Anodic Stripping Voltammetry (ASV) har evnen til å oppdage tungmetaller på sub ppb-nivå med bærbar og billig instrumentering gjør den ideell for i feltet (ved kilden) analyse, men kommersiell aktivitet er overraskende begrenset. De mer brukte flytende kvikksølvelektroder er nå foreldet på grunn av toksisitetsproblemer, og erstatninger er alle basert på faste elektroder, som kommer med sine egne utfordringer. Denne opplæringen gjennomgang tar sikte på å diskutere eksperimentelle praktiske ASV, gir en klar oversikt over problemene for vurdering, som kan tjene som en guide for alle som ønsker å gjennomføre analytisk ASV. Valg av elektrodemateriale (med eller uten senere modifikasjon) og løsningssammensetning (pH, elektrolytt, buffer) er viktige parametere, samt forståelse av pH-avhengig metallspesifikasjon og mulige intermetalliske effekter. Målinger gjort på modellløsninger skiller seg ofte fra de som er laget på miljøprøver med sistnevnte som inneholder organisk materiale, biologiske og uorganiske arter, som selv kan adsorbere metallioner. Det bør også tas hensyn til metoden for oppsamling av løsningen og prøvebeholderen som benyttes. ASV kan være et kraftig verktøy for en analytisk kjemiker, men optimalisering for anvendelse av interesse er viktig, som denne anmeldelsen tar sikte på å hjelpe.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.