det er to former For Angular 4.x. x bindinger jeg vil fokusere på i denne opplæringen. Det første skjemaet er enveisbindingen som er en skrivebinding, og det andre skjemaet er toveisbindingen som er både en lese-og skrivebinding. Mot slutten av denne opplæringen inkluderte jeg En Angular 4 plunker som du kan bruke til å teste begge bindingene.

Enveisbindinger er skrivebindinger. De mottar data fra en datakilde, for eksempel en modell, og sender den ut til en visning. Du kan starte denne bindingen ved å omslutte ET HTML-attributt eller ditt eget attributt med hakeparenteser. Du kan også ta en mer direkte tilnærming og bruke De Vinklede doble krøllete parentesene. {{}}

Her er et eksempel på en enveisbinding i aksjon: JEG omslutter HTML-attributtet med firkantede parenteser.

når jeg skriver inn tekst i inngangen, sender enveisbindingen teksten til visningen.

Toveisbinding eller

toveisbindinger er bindinger som leser fra en inngang og oppdaterer modellen. De er ofte referert til som banan i en boks fordi parentesene i parentesene ser ut som en banan inne i en boks. Toveis bindinger lytte etter bestemte hendelser som endre eller klikk og oppdatere datamodellen med nye data når en endring oppdages.

Her er et eksempel på en toveis binding i handling:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.