Vitenskapelig bevis på kvantitet-kvalitet avveining er delvis blandet på grunn av identifikasjonsutfordringen på grunn av endogen familiestørrelse. Dette papiret gir nytt bevis på årsakssammenhengen av barnekvantitet på barnekvalitet ved å utnytte regionale forskjeller i håndhevelsesintensiteten Til Kinas ettbarnspolitikk (OCP) som en eksogen kilde til variasjon i familiestørrelse. Ved å bruke prosentandelen av nåværende mødre i primær fertil alder som ga høyere orden fødsel i 1981, konstruerer vi en kvantitativ indikator for omfanget av lokal brudd PÅ OCP, referert til SOM overflødig fruktbarhetsrate (EFR). Vi bruker deretter regionale forskjeller I EFRs, netto forskjeller i eksisterende fruktbarhetspreferanser og sosioøkonomiske egenskaper, for å proxy for regionale forskjeller i OCP-håndhevelsesintensitet. Ved hjelp av mikrodata fra De Kinesiske Befolkningstellingene finner vi at prefekturer med strengere håndheving av OCP har opplevd større nedgang i familiestørrelse og også større forbedringer i barns utdanning. Til tross for det åpenbare avviket mellom familiestørrelse og barnekvalitet I Kina, tyder våre kvantitative estimater på At Kinas OCP bare gir et beskjedent bidrag til utviklingen av sin menneskelige kapital.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.