Adoptionisme is een fout met betrekking tot Christus die voor het eerst verscheen in de tweede eeuw. Degenen die het hielden ontkenden het preexistentie van Christus en, daarom, zijn godheid. Adoptionisten onderrichtten dat Jezus door God werd beproefd; en nadat hij deze test had doorstaan en bij Zijn doopsel, kreeg hij bovennatuurlijke krachten van God en werd aangenomen als de Zoon. Als beloning voor zijn grote prestaties en perfect karakter, werd Jezus opgewekt uit de dood en aangenomen in de Godheid.

Deze fout ontstond uit een poging van mensen om de twee naturen van Jezus te begrijpen. De Schrift vertelt ons dat Jezus zowel God als mens is: “want Hij woont al de volheid der Godheid in lichamelijke vorm” (Kol.2:9). Dit staat bekend als de leer van de hypostatische vereniging waarin de ene persoon van Christus, er zijn twee naturen: God en de mens.

Theodotus van Byzantium was de meest prominente aanhanger van deze fout.Adoptionisme werd veroordeeld als ketterij door Paus Victor (190-198 na Christus).het adoptieproces werd in de 8e eeuw in Spanje nieuw leven ingeblazen door elipandus, aartsbisschop van Toledo, en Felix, bisschop van Urgel. Dit was een variatie op de eerste dwaling, maar het hield in dat Christus de Zoon van God was met betrekking tot zijn goddelijke natuur; maar dat hij als mens alleen werd aangenomen als de eerstgeborene van God.in 798 hield paus Leo III een concilie in Rome dat adoptionisme als ketterij veroordeelde.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.