xmlns=”http://www.rsc.org/schema/rscart38anodisch strippen Voltammetrie (ASV) heeft de mogelijkheid om zware metalen op sub ppb-niveau te detecteren met draagbare en goedkope instrumenten, waardoor het ideaal is voor analyse in het veld (bij de bron), maar commerciële activiteiten zijn verrassend beperkt. De meer algemeen gebruikte vloeibare kwikelektroden zijn nu verouderd als gevolg van toxiciteit zorgen, en vervangingen zijn allemaal gebaseerd op vaste elektroden, die komen met hun eigen uitdagingen. Deze tutorial review is bedoeld om de experimentele praktische aspecten van ASV te bespreken, het verstrekken van een duidelijk overzicht van de kwesties voor overweging, die kan dienen als een gids voor iedereen die analytische ASV willen ondernemen. De keuze van het elektrodemateriaal (met of zonder latere wijziging) en de oplossingssamenstelling (pH, elektrolyt, buffer) zijn belangrijke parameters, evenals een inzicht in pH-afhankelijke metaalspeciatie en mogelijke intermetallische effecten. Metingen op modeloplossingen verschillen vaak van die op milieumonsters waarbij deze laatste organische stoffen, biologische en anorganische soorten bevatten, die zelf metaalionen kunnen adsorberen. Ook moet rekening worden gehouden met de wijze waarop de oplossing wordt verzameld en met de gebruikte monstercontainer. ASV kan een krachtig hulpmiddel zijn voor een analytisch chemicus, maar optimalisatie voor de toepassing van interesse is essentieel, die dit overzicht als leidraad wil dienen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.