Lichen planus (LP) is een inflammatoire huidaandoening met karakteristieke klinische en histopathologische bevindingen. Classic LP presenteert zich meestal als pruritische, veelhoekige, violaceous flat-topped papules en plaques; vele varianten in morfologie en plaats bestaan ook, met inbegrip van mondelinge, spijker, lineaire, ringvormig, atrofisch, hypertrofisch, inverse, eruptieve, bulleus, ulcerative, lichen planus pigmentosus, lichen planopilaris, vulvovaginal, actinic, lichen planus-lupus erythematosus overlappingssyndroom, en lichen planus pemphigoides. Klinische presentatie van de zeldzamere variant laesies kan sterk verschillen van klassieke LP en daarom moeilijk te diagnosticeren uitsluitend op basis van klinisch onderzoek. Echter, histopathologisch onderzoek van LP en LP-variant laesies onthullen vergelijkbare kenmerken, helpen bij de juiste diagnose van de ziekte. De behandeling van LP-en LP-varianten heeft tot doel de symptomen onder controle te houden en de tijd van het begin tot het verdwijnen te verkorten; het gaat vaak om topische corticosteroïden, maar varieert afhankelijk van de ernst en de plaats van de laesie. De literatuur bevat een reeks rapporten over de variaties in presentatie en succesvol beheer van LP en zijn varianten. Een vertrouwdheid met LP en zijn varianten is belangrijk voor het bereiken van tijdige erkenning en behandeling van de ziekte.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.