populacje dwu-lub wielokomórkowe, indukowane przez Chimery, były przedmiotem wielu badań. Ta wieloletnia fascynacja chimerami ujawniła wiele wiedzy na temat ludzkiego Dziedzictwa. Chociaż historycznie większość chimer była spowodowana naturalnymi zdarzeniami, niektóre obecne terapie interwencji medycznej zwiększają liczbę sytuacji, które mogą prowadzić do mieszanej populacji komórek, czyli stanu chimerycznego, u ludzi. Terapie medyczne, takie jak transfuzja, przeszczep komórek macierzystych, przeszczep nerki i sztuczne zapłodnienie indukują tymczasowe, a czasem trwałe Chimery. Takie naturalne lub terapeutycznie indukowane prezentacje chimeryzmu mogą stanowić wyzwanie dla laboratorium immunohematologii klinicznej w odniesieniu do interpretacji wyników i późniejszego postępowania z pacjentem. Celem tego przeglądu było podkreślenie niektórych z tych stanów chimerycznych i hipoteza, w jaki sposób testowanie DNA z różnych tkanek może powodować widoczne rozbieżności między wynikami fenotypu i genotypu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.