Ogólna Grupa próbna sierpień 9, 2017
 • twitter

od księgowych oczekuje się przestrzegania standardów profesjonalnej opieki i postępowania w trakcie kursu świadczenie profesjonalnych usług dla swoich klientów, takich jak przygotowanie podatkowe, doradztwo biznesowe i zarządzanie aktywami.

od księgowych oczekuje się przestrzegania standardów zawodowych.

gdy księgowi nie wywiązują się ze swoich obowiązków zawodowych, a ich klient poniesie straty finansowe w wyniku, klient może być w stanie odzyskać swoje straty, składając pozew o nadużycia księgowego.

Business Trial Group ’ s Florida Accounting malpractice adwokaci reprezentują osoby fizyczne i firmy na zasadzie honorarium awaryjnego. Nie pobieramy żadnych opłat godzinowych ani prowizji, ani żadnych opłat, chyba że dokonamy windykacji w Twoim przypadku.

Jeśli twój księgowy nie wykonał swojej pracy prawidłowo, a w wyniku tego straciłeś pieniądze, skontaktuj się z grupą Business Trial i otrzymaj bezpłatną recenzję sprawy.

księgowi standardy postępowania zawodowego

od księgowych oczekuje się przestrzegania zasad postępowania zawodowego. Zasady te są publikowane przez American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) i są znane jako „General Accepted Accounting Principles” (GAAP). Floryda posiada również przepisy dotyczące rachunkowości publicznej, oparte częściowo na standardach określonych w GAAP.

zgodnie z GAAP i prawem stanowym, księgowi na Florydzie—niezależnie od tego, czy są zaangażowani w usługi audytorskie, podatkowe, doradcze, czy usługi zarządzania aktywami-powinni przestrzegać standardów zawodowych, które obejmują:

 • pozostając wolnym od konfliktów interesów
 • nieświadomie wprowadzając w błąd fakty
 • wykonując tylko te usługi, które można wykonać z kompetencją
 • zachowując należytą profesjonalną opiekę
 • uzyskanie wystarczających danych, aby zapewnić rozsądną podstawę do wniosków lub zaleceń
 • stosując się do Zasad określonych przez Florida Board of Accountancy
 • spełnianie wymagań licencyjnych (w tym kształcenie ustawiczne)
 • utrzymanie poufności komunikacji księgowy-klient
 • /li>

ponieważ wiele z tych standardów jest bardzo szerokich i może obejmować szeroką gamę wykroczeń, należy omówić swoje szczególne okoliczności z doświadczonym adwokatem nadużyć księgowych.

przykłady błędów księgowych

odchylenie od standardów zawodowych może prowadzić do pozwu o błędy księgowe. Aby jednak mieć sprawę, musisz ponieść straty finansowe z powodu domniemanego wykroczenia.

typowe przykłady wykroczeń księgowych, które mogą prowadzić do pozwu to:

 • popełnianie błędów w zeznaniu podatkowym lub udzielanie nieprawidłowych porad podatkowych
 • brak rekomendacji audytu
 • brak wykrycia defraudacji lub oszustwa podczas audytu
 • przygotowywanie niedokładnych raportów biznesowych lub manipulowanie sprawozdaniami finansowymi
 • niedokładna ocena transakcji finansowej lub oświadczenia
 • prowadzenie złej dokumentacji finansowej
 • popełnianie błędów inwentaryzacyjnych, zobowiązań lub należności
 • udzielanie złych porad dotyczących planowania nieruchomości sprawa lub oszustwo inwestycyjne, takie jak przelew, defraudacja, oszustwo licencyjne lub konflikty interesów

BTG Files Florida Accounting zaniedbania pozew

Grupa Business Trial reprezentuje obecnie osobę w procesie o nadużycia księgowe w hrabstwie Palm Beach na Florydzie. Nasz klient twierdzi, że księgowy, którego zatrudnił do przygotowania rocznych zeznań podatkowych, popełnił błędy, które spowodowały, że poniósł ponad 100 000 $strat.

rzekome błędy spowodowały, że nasz klient płacił za dużo podatków.

domniemane błędy polegają na korekcie rocznego dochodu powoda za stratę wynikającą ze sprzedaży przez niego nieruchomości, która znacznie zmniejszyła swoją wartość. Powód zarzuca, że jego księgowy błędnie poinformował go, że jego dochód był zbyt wysoki, aby odliczyć stratę ze sprzedaży nieruchomości. Rzekome błędy księgowego spowodowały, że nasz klient przepłacił urząd skarbowy i nie otrzymał zwrotu podatku dochodowego.

kilka lat później-kiedy nasz klient zatrudnił innego księgowego do przygotowania swoich podatków-poinformowano go, że mógł dokonać odliczenia.

pozew Business Trial Group zarzuca, że księgowy i firma księgowa mieli obowiązek dokładnego przygotowania deklaracji podatkowych powoda, ale naruszyli ten obowiązek, nie odliczając zrealizowanej straty ze sprzedaży nieruchomości, powodując utratę zwrotu podatku dochodowego.

inne przykłady pozwów za błędy księgowe, które obecnie prowadzimy, obejmują dwa przypadki, w których nasi klienci polegali na rzekomo niedbałych poradach księgowych lub błędnych wyciągach finansowych.

Contingency-Fee Florida Accounting Malpractice Attorneys

prawo Florydy zapewnia tylko cztery lata od daty domniemanego zaniedbania księgowego do złożenia roszczenia, co ważne, aby omówić opcje prawne z prawnikiem Florida Accounting malpractice tak szybko, jak to możliwe.

księgowy, który odbiegał od standardów zawodowych, może być odpowiedzialny za Twoje straty finansowe lub inwestycyjne, nawet jeśli nie zatrudniłeś księgowego bezpośrednio.

ponieważ business Trial Group attorneys pracuje na zasadzie honorarium awaryjnego, nie zapłacisz żadnych opłat z góry i żadnych opłat, jeśli nie uda nam się rozwiązać twojej sprawy.

dowiedz się więcej podczas bezpłatnego, niezobowiązującego przeglądu spraw

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.