naukowe dowody na kompromis ilościowo-jakościowy są częściowo mieszane ze względu na wyzwanie identyfikacyjne ze względu na endogenną wielkość rodziny. Niniejszy dokument dostarcza nowych dowodów na przyczynowy wpływ ilości dzieci na jakość dzieci poprzez wykorzystanie regionalnych różnic w intensywności egzekwowania chińskiej polityki jednego dziecka (OCP) jako egzogennego źródła różnic w wielkości rodziny. Korzystając z odsetka obecnych matek w pierwotnym wieku rozrodczym, które urodziły się w 1981 r.wyższego rzędu, konstruujemy ilościowy wskaźnik zakresu lokalnego naruszenia OCP, zwany wskaźnikiem nadmiernej płodności (EFR). Następnie wykorzystujemy regionalne różnice w EFR, różnice netto w istniejących wcześniej preferencjach dotyczących płodności i cechach społeczno-gospodarczych, aby zastąpić regionalne różnice w intensywności egzekwowania OCP. Korzystając z mikro danych z chińskich spisów ludności, stwierdzamy, że prefektury z bardziej rygorystycznym egzekwowaniem OCP doświadczyły większego spadku liczby rodzin, a także większej poprawy w edukacji dzieci. Pomimo wyraźnego kompromisu między wielkością rodziny a jakością dzieci w Chinach, nasze szacunki ilościowe sugerują, że chiński OCP w niewielkim stopniu przyczynia się do rozwoju kapitału ludzkiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.