rozwój technologii cyfrowej i ostra konkurencja zmieniły sposób, w jaki patrzymy na produkty. Ponieważ potrzeby i oczekiwania klientów stale się zmieniają, potrzebujesz kompetentnego profilu, aby nadzorować zespół ds. rozwoju produktów w Twojej organizacji. W tym miejscu pojawia się Dyrektor ds. produktu (CPO).

ale czym dokładnie zajmuje się Dyrektor ds. produktu? Niezależnie od tego, czy jesteś aspirującym CPO, czy rekruterem tworzącym Opis stanowiska, Czytaj dalej.

w tym artykule omówimy:

 • kim jest dyrektor ds. produktu
 • ich typowe role i obowiązki w organizacji
 • Jak zostać odnoszącym sukcesy dyrektorem ds. produktu
 • szacowane średnie wynagrodzenie w Stanach Zjednoczonych

zacznijmy.

spis treści

kto jest dyrektorem ds. produktu?

Chief Product Officer – często nazywany „VP of Product” (wiceprezes) lub „Head of Product” – jest odpowiedzialny za działania związane z produktem, w tym strategię i realizację. Ich znajomość doświadczenia produktowego pozwala im planować wizję produktu, wprowadzać innowacje w projektowaniu produktu i zapewniać wysoką wydajność produktu organizacji.

w prostszych słowach, zadaniem Dyrektora ds. produktu jest zapewnienie płynnego rozwoju wspaniałych produktów, które dostarczają wartość klientom, a tym samym organizacji.

większość małych firm nie zatrudnia CPO, ponieważ ich menedżerowie produktu przejmują role CPO. Natomiast duże firmy technologiczne wolą zatrudniać CPO. Jest to często spotykane w firmach technologicznych, które dostarczają więcej niż jeden produkt (firmy SaaS są świetnymi przykładami).

Chief Product Officers (CPO) są często mylone z Chief Technology Officers (CTO) i Chief Marketing Officers (CMOs). CPO określa, co, dlaczego i kiedy produkt jest potrzebny, dzięki swojej wiedzy o klientach i ich doświadczeniu produktowym.

z drugiej strony, CTO nadzoruje zespół ds. rozwoju produktu w zakresie tego, w jaki sposób produkt ma być rozwijany, podczas gdy CMO nadzoruje, w jaki sposób produkt ma być wprowadzany na rynek. Niemniej jednak wszystkie trzy tytuły współpracują ze sobą, aby osiągnąć jeden cel: zmaksymalizować wartość produktową dla wszystkich interesariuszy.

biorąc pod uwagę wszystko, Dyrektor ds. produktu, ze swoją wiedzą i doświadczeniem, jest wielkim atutem organizacji. Każda organizacja dążąca do zbudowania swojej marki powinna ją mieć.

czym zajmuje się Dyrektor ds. produktu?

Chief Product Officers stale zapewnia, że działania organizacji produktu są zgodne z ogólnymi celami i celami organizacji. Aby wypełnić tę odpowiedzialność, nadzorują szeroką gamę działań związanych z produktem.

oto typowe obowiązki i obowiązki dyrektora produktu jako szefa łańcucha produktów:

lider strategiczny

przede wszystkim CPO jest odpowiedzialny za zarządzanie zespołami wielofunkcyjnymi i raportowanie postępów Dyrektorowi Generalnemu.

przekazują wizję, strategię i cele produktu menedżerom produktu i zespołom pracowników z różnych działów funkcjonalnych.

badania klientów

CPO ma najlepiej poznać swoich klientów, ich potrzeby, oczekiwania i problemy.

w tym celu stosują zasady badań i analiz, aby uzyskać cenny wgląd w rynek docelowy, aby stale rozwijać strategie rozwoju produktów i zapewniać lepsze wrażenia klientów.

wizja produktu

zanim opracują strategię produktu, CPO określają zwięzłe odpowiedzi na to, co produkt zrobi, aby pomóc swoim klientom, jak rozwiąże ich problemy i jaką wartość wniesie do ich życia.

zapewniają, że produkt, który planują stworzyć, jest zgodny z ogólną wizją i celami organizacji.

Strategia produktu

obejmuje to stworzenie szczegółowej mapy drogowej dla cyklu życia produktu, która obejmuje określenie rynku produktów i potrzeb, które ma spełnić, kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), które mierzą wydajność produktu, a oczekiwania organizacji wobec produktu.

projektowanie produktu

dyrektorzy ds. produktu nadzorują cały proces innowacji produktu z podejściem rozwiązywania problemów.

z pomocą różnych zespołów planują strategie projektowe, które zaspokajają potrzeby klientów/firm, wykorzystują zaawansowaną technologię i przekraczają oczekiwania projektowe produktów.

rozwój produktu

koordynują z dyrektorem ds. technologii planowanie, motywowanie i nadzorowanie zespołów ds. rozwoju produktu w celu podjęcia niezbędnych działań w celu urzeczywistnienia koncepcji i strategii produktu.

wzrost produktu

ponadto CPO koordynuje z dyrektorem ds. marketingu w celu poprawy działań marketingowych.

obejmuje to wprowadzenie produktu na rynek, ocenę wydajności produktu i ekspansję produktu na nowe rynki.

Rekrutacja

zajmują czołowe miejsce w rozmowach kwalifikacyjnych i decyzjach o zatrudnieniu pracowników produktów i zespołów produktowych, aby zapewnić, że najlepsi kandydaci są wybierani w celu maksymalizacji wartości.

ponadto CPO są odpowiedzialne za całe portfolio produktów organizacji. Portfolio produktów pomaga CPO uzyskać wgląd w perspektywy rozwoju organizacji (długoterminowe i krótkoterminowe możliwości wartości), ocenić wydajność produktu i kierować przyszłymi strategiami produktowymi.

jakich umiejętności potrzebuje Dyrektor ds. produktu?

posiadanie wartościowego głosu w C-suite organizacji to wielka sprawa i wymaga odpowiedniego zestawu umiejętności.

obejmuje to:

 • umiejętności przywódcze – umiejętność wpływania, zarządzania i kierowania pracownikami w celu kierowania całym działem produktu, aby osiągnąć cele i wizję organizacji.
 • umiejętności komunikacyjne-sztuka perswazji, biegłość werbalna/pisemna i empatia, aby zrozumieć, kierować i motywować pracowników oraz efektywna komunikacja w organizacji i kluczowych interesariuszach.
 • umiejętności analityczne-rozwijaj umiejętności badawcze, wiedzę i wgląd w analitykę produktów, aby ocenić wydajność produktu, doświadczenie klienta i możliwości wzrostu przychodów.
 • umiejętności strategiczne-w danym momencie wiedzą, jaki nowy produkt wprowadzić na rynek, jakie wysiłki projektowe są potrzebne oraz jak poruszać się po procesie rozwoju i zarządzać nim.
 • zaangażowanie klienta – są ekspertami w swoich osobach kupujących. Mogą zidentyfikować potrzeby klientów, zrozumieć ich problemy i podejmować decyzje oparte na danych, aby poprawić jakość obsługi klienta. Podsumowując, zapewniają one aktywację klienta, konwersję i utrzymanie poprzez maksymalną satysfakcję.
 • umiejętność rozwiązywania problemów – umiejętność podejmowania złożonych decyzji dotyczących działań związanych z produktem w sytuacjach stresowych i nieoczekiwanych.
 • umiejętności budżetowania-umiejętność ustalania budżetów, które wykorzystują minimalne zasoby i zapewniają maksymalny potencjał produktu.
 • umiejętności raportowania oparte na danych – są biegli w interpretacji i utrzymywaniu terminowych raportów jakościowych i ilościowych dotyczących wydajności produktu.
 • Focus – Dyrektor ds. produktu ma oko na szczegóły. Zapewniają one, że cały proces rozwoju produktu odbywa się bezproblemowo, bez żadnych błędów.

pamiętaj – powyższe umiejętności są tym, czego zwykle oczekuje się od dyrektora ds. produktu.

różne branże obejmują dodatkowe umiejętności i mogą mieć różne kryteria lustracyjne dla zatrudnienia odpowiedniego kandydata.

jak zostać Chief Product Officer

droga do zostania CPO to długa droga. Jednak z odpowiednimi kwalifikacjami, doświadczeniem i poziomem wytrwałości możesz wspiąć się po drabinie na szczyt łańcucha produktów.

jeśli chodzi o wykształcenie, na stanowisko Dyrektora ds. produktu, minimalnym wymogiem jest tytuł licencjata. W niektórych przypadkach pracodawcy preferują posiadaczy studiów magisterskich lub doktoranckich w zakresie administracji biznesowej, zarządzania produktem, psychologii organizacyjnej, technologii informacyjnej, marketingu lub innych pokrewnych dziedzin.

poza edukacją, większość rekruterów oczekuje, że potencjalni pracownicy mają co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu produktem, analizie produktu lub innych powiązanych dziedzinach. Ponadto idealny Dyrektor ds. produktu ma wiedzę i doświadczenie w różnych dziedzinach, w tym technologii, marketingu, user experience, komunikacji itp.

typowy plan kariery dyrektora ds. produktu zaczyna się od menedżerów produktu na poziomie podstawowym, następnie menedżerów produktu, którzy ułatwiają proces rozwoju produktu, awansując do menedżerów wyższego szczebla, którzy zajmują strategiczne i kontrolujące stanowisko w procesie rozwoju. Następnie przechodzi do roli dyrektora produktu, który kieruje menedżerami produktu i zapewnia najwyższą wydajność członkom zespołu produktowego.

wreszcie, prowadzi to do roli szefa wydziału – CPO.

jednak ważne jest, aby pamiętać, że ten postęp w kierunku roli CPO wymaga lat poświęcenia, nauki i wytrwałości. Dlatego twoim celem nie powinien być tytuł pracy, ale podróż wzrostu w kierunku stania się jednym z nich.

ile zarabiają szefowie ds. produktów?

ponieważ praca Dyrektora ds. produktu wiąże się z wielkimi obowiązkami, organizacje zapewniają, że ich pracownik jest nagradzany za ciężką pracę.

dokładne szacunki wynagrodzeń różnią się w zależności od lokalizacji, poziomu wiedzy i rodzaju organizacji.

aby dać konkretny pomysł, oto szacunki wynagrodzeń dyrektorów ds. produktów Zebrane z 3 wiarygodnych platform:

 • Glassdoor – według Glassdoor, dyrektorzy ds. produktów zarabiają od $114,000 do $280,000 rocznie. Średnia pensja wynosi 196 044 dolarów rocznie.
 • PayScale – zgodnie z danymi zebranymi na PayScale, dyrektorzy ds. produktów mogą zarabiać średnio do $187,467 rocznie w Stanach Zjednoczonych. Dodatkowo mogą zarabiać od 1,000 do 69,000 dolarów w bonusach i od 2,000 do 143,000 dolarów w podziale zysku.
 • rzeczywiście – według Indeed, Dyrektor ds. produktu zarabia średnio 215 647 USD rocznie. Ten raport jest oparty na 17 raportach płacowych ze Stanów Zjednoczonych.

Ponadto istnieją inne platformy, takie jak Pensja i ZipRecruiter, do których można się odnieść w przypadku raportów o średnim wynagrodzeniu.

podsumowanie

rosnące potrzeby, wymagania i oczekiwania klientów skłoniły organizacje do zaangażowania ich w każdą decyzję o cyklu życia produktu. Dlatego też dyrektor ds. produktów w organizacji musi konsekwentnie podejmować wysiłki na rzecz poprawy jakości produktów w ciągle zmieniającym się świecie produktów.

podczas gdy dokładne role i obowiązki CPO różnią się w zależności od wielkości i rodzaju organizacji, Chief Product Officer jest strategicznym liderem, który nadzoruje cały dział produktowy organizacji.

Mając to na uwadze, jeśli chcesz zostać dyrektorem ds. produktu, ważne jest zdobycie odpowiedniego doświadczenia, poszerzenie/dywersyfikacja swojego zestawu umiejętności i śledzenie podróży czołowych liderów produktów w Twojej branży.

Josh Fechter jest założycielem firmy produktowej i partnerem w centrali Product Manager.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.