czy chiropraktyka jest odpowiednia dla dzieci?

tak, dzieci mogą korzystać z opieki chiropraktyki. Dzieci są bardzo aktywne fizycznie i doświadczają wielu rodzajów upadków i uderzeń z aktywności codziennego życia, a także z udziału w sporcie. Urazy takie jak te mogą powodować wiele objawów, w tym ból pleców i szyi, sztywność, bolesność lub dyskomfort. Chiropraktyka jest zawsze dostosowana do indywidualnego pacjenta. Jest to leczenie wysoko wykwalifikowane, a w przypadku dzieci bardzo delikatne.

czy plany ubezpieczeniowe obejmują chiropraktykę?

tak. Chiropraktyka opieka jest zawarta w większości planów ubezpieczenia zdrowotnego, w tym głównych planów medycznych, odszkodowanie pracowników, Medicare, niektóre plany Medicaid i Blue Cross Blue Shield plany dla pracowników federalnych, między innymi.

jaki rodzaj kształcenia i szkolenia mają kręgarze?

lekarze chiropraktyki wykształceni w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki i leczenia schorzeń związanych z układem mięśniowo-szkieletowym (mięśnie, więzadła i stawy kręgosłupa i kończyn) oraz zaopatrujących je nerwów. Wymagania edukacyjne dla lekarzy chiropraktyka są jednymi z najbardziej rygorystycznych zawodów opieki zdrowotnej.

typowy kandydat na chiropraktyka college nabył już prawie cztery lata przedmedycznej edukacji licencjackiej, w tym Kursy z biologii, chemii nieorganicznej i organicznej, fizyki, psychologii i pokrewnych prac laboratoryjnych. Po przyjęciu do akredytowanego kolegium chiropraktyka, wymagania stają się jeszcze bardziej wymagające — cztery do pięciu lat akademickich studiów zawodowych są standardem. Lekarze chiropraktyki są wykształceni w ortopedii, neurologii, fizjologii, anatomii człowieka, diagnostyce klinicznej, w tym procedur laboratoryjnych, obrazowania diagnostycznego, ćwiczeń, rehabilitacji żywieniowej i innych.

ponieważ opieka chiropraktyka obejmuje wysoko wykwalifikowanych technik manipulacji / regulacji, znaczna część czasu spędza się na treningu techniki klinicznej, aby opanować te ważne procedury manipulacyjne.

w sumie, Chiropractic college curriculum obejmuje co najmniej 4,200 godzin w klasie, laboratorium i doświadczenie kliniczne. Kierunek studiów jest zatwierdzony przez agencję akredytującą, która jest w pełni uznana przez Departament Edukacji USA.

Jak wykonuje się korekcję kręgarską?

chiropraktyka regulacji lub manipulacji jest procedura Manualna, która wykorzystuje bardzo wyrafinowane umiejętności opracowane podczas lekarza chiropraktyka intensywnych lat edukacji chiropraktyka. Chiropraktyka lekarz zazwyczaj używa swoich rąk – lub instrumentu-manipulować stawy ciała, zwłaszcza kręgosłupa, w celu przywrócenia lub zwiększenia funkcji stawów. To często pomaga rozwiązać zapalenie stawów i zmniejsza ból pacjenta. Chiropraktyka manipulacji jest wysoce kontrolowana procedura, która rzadko powoduje dyskomfort. Kręgarz dostosowuje procedurę do specyficznych potrzeb każdego pacjenta. Pacjenci często zauważają pozytywne zmiany w objawach bezpośrednio po leczeniu.

czy trwa leczenie chiropraktyczne?

praktyczny charakter leczenia chiropraktyki jest zasadniczo tym, co wymaga od pacjentów wizyty u kręgarza kilka razy. Aby być leczonym przez kręgarza, pacjent musi być w jego biurze. Kręgarz może zapewnić ostre, przewlekłe, i / lub prewencyjnej opieki, dzięki czemu pewna liczba wizyt czasami konieczne. Lekarz chiropraktyka powinna powiedzieć zakres leczenia zalecane i jak długo można się spodziewać, aby trwać.

po co słychać trzask przy regulacji spoiny?

Regulacja (lub manipulacja) stawu może spowodować uwolnienie pęcherzyka gazu między stawami, co wydaje dźwięk trzaskania. To samo dzieje się, gdy „złamać” swoje kostki. Hałas jest spowodowany zmianą ciśnienia w stawie, co powoduje uwolnienie pęcherzyków gazu. Zwykle występuje minimalny, jeśli w ogóle, dyskomfort.

*informacje uzyskane od American Chiropractic Association.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.