istnieją dwie formy Angular 4.wiązania x. x skupię się w tym tutorialu. Pierwsza forma to Wiązanie jednokierunkowe, które jest wiązaniem tylko do zapisu, a druga forma to Wiązanie dwukierunkowe, które jest zarówno wiązaniem do odczytu, jak i zapisu. Pod koniec tego samouczka dołączyłem kątowy tłok 4, którego możesz użyć do przetestowania obu wiązań.

wiązania jednokierunkowe są wiązaniami danych tylko do zapisu. Odbierają dane ze źródła danych, takiego jak model, i wysyłają je do widoku. Możesz zainicjować to powiązanie, załączając atrybut HTML lub własny atrybut nawiasami kwadratowymi. Można również zastosować bardziej bezpośrednie podejście i użyć kątowych podwójnych nawiasów klamrowych. {{}}

oto przykład jednokierunkowego wiązania w akcji: załączam atrybut HTML nawiasami kwadratowymi.

Kiedy wprowadzam tekst do wejścia, powiązanie jednokierunkowe wyprowadza tekst do widoku.

wiązania dwukierunkowe lub

wiązania dwukierunkowe są wiązaniami, które odczytują z wejścia i aktualizują model. Są one powszechnie określane jako banan w pudełku, ponieważ nawiasy w nawiasach wyglądają jak banan w pudełku. Wiązania dwukierunkowe nasłuchują określonych zdarzeń, takich jak zmiana lub kliknięcie i aktualizują model danych o nowe dane w przypadku wykrycia zmiany.

oto przykład dwukierunkowego wiązania w akcji:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.