xmlns=”http://www.rsc.org/schema/rscart38 Woltametria anodowa (ASV) ma możliwość wykrywania metali ciężkich na poziomie poniżej ppb za pomocą przenośnego i taniego oprzyrządowania, dzięki czemu idealnie nadaje się do analizy w terenie (u źródła), jednak działalność komercyjna jest zaskakująco ograniczona. Powszechnie stosowane ciekłe elektrody rtęciowe są obecnie przestarzałe ze względu na obawy dotyczące toksyczności, a zamienniki opierają się na elektrodach stałych, które wiążą się z własnymi wyzwaniami. Ten przegląd samouczek ma na celu omówienie praktycznych aspektów eksperymentalnych ASV, zapewniając jasny przegląd zagadnień do rozważenia, które mogą służyć jako przewodnik dla każdego, kto chce podjąć analityczne ASV. Wybór materiału elektrody (z późniejszą modyfikacją lub bez) i składu roztworu (pH, elektrolit, bufor) są ważnymi parametrami, a także zrozumienie specjacji metalu zależnej od pH i możliwych efektów intermetalicznych. Pomiary wykonane na roztworach modelowych często różnią się od tych wykonanych na próbkach środowiskowych, przy czym te ostatnie zawierają materię organiczną, gatunki biologiczne i nieorganiczne, które same mogą adsorbować jony metali. Należy również wziąć pod uwagę metodę pobierania roztworu i zastosowany pojemnik na próbki. ASV może być potężnym narzędziem do chemika analitycznego, jednak Optymalizacja dla zastosowania zainteresowania jest niezbędna, który ten przegląd ma na celu pomóc przewodnik.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.