Adoptionism är ett fel om Kristus som först dök upp i det andra århundradet. De som höll det förnekade preexistensen av Kristus och därför hans gudom. Adoptionister lärde att Jesus testades av Gud; och efter att ha passerat detta test och vid hans dop beviljades han övernaturliga krafter av Gud och antogs som Sonen. Som belöning för hans stora prestationer och perfekta karaktär uppstod Jesus från de döda och antogs till gudomen.

detta fel uppstod ur ett försök av människor att förstå Jesu två naturer. Skriften säger oss att Jesus är både Gud och människa: ”för honom bor all gudomens fullhet i kroppslig form” (Kol 2:9). Detta är känt som läran om Hypostatic Union där en person av Kristus, det finns två naturer: Gud och människan.

Theodotus av Byzantium var den mest framträdande anhängaren till detta fel.
Adoptionism fördömdes som en kätteri av påven Victor (ad 190-198).

8th Century revision

Adoptionism återupplivades senare på 8th Century i Spanien av Elipandus, ärkebiskop av Toledo och Felix, biskop av Urgel. Detta var en variant av den första fel, men det ansåg att Kristus var Guds Son i förhållande till hans gudomliga natur, men att som en människa, han var bara antas som den förstfödde Gud.

I 798 påven Leo III höll ett råd i Rom som fördömde adoptionism som en kätteri.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.