Dr Anne Rathbone Bradley är Vice President för ekonomiska initiativ vid institutet, där hon utvecklar och beställer forskning mot en systematisk biblisk teologi om ekonomisk frihet. Hon är gästprofessor vid Georgetown University, och hon undervisar också vid Institutet för världspolitik och George Mason University. Dessutom är hon gästforskare vid Bernard Center for Women, Politics och Public Policy. Tidigare har hon undervisat vid Charles University, Prag, och hon har fungerat som biträdande chef för programmet i ekonomi, politik och juridik vid James M. Buchanan Center vid George Mason University.

hon är redaktör för och bidragande författare till IFWES nyligen släppta bok, för det minsta av dessa: ett Bibliskt svar på fattigdom. I hennes kapitel, Dr. Rathbone Bradley undersöker inkomstskillnader från både ett ekonomiskt och bibliskt perspektiv och ger vägledning till kristna om hur man ska reagera, särskilt genom våra yrken.

dr. Rathbone Bradleys andra akademiska arbete har fokuserat på terrorismens politiska ekonomi med särskild tonvikt på al-Qaidas industriella organisation. Hennes forskning har publicerats i vetenskapliga tidskrifter och redigerade volymer. Hon arbetar för närvarande med en bok som analyserar den politiska ekonomin i al-Qaida post 9/11. Baserat på sin akademiska forskning arbetade hon också som ekonomisk analytiker för Central Intelligence Agency ’ s Office of Terrorism Analysis.

dr. Rathbone Bradley fick sin doktorsexamen. i ekonomi från George Mason University 2006, under vilken tid hon var en James M. Buchanan Scholar.

följ Anne på Twitter på @Anne_R_Bradley.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.