xmlns=”http://www.rsc.org/schema/rscart38anodisk Stripp Voltammetri (ASV) har förmågan att upptäcka tungmetaller på sub ppb-nivå med bärbara och billiga instrumentering gör den idealisk för i fältet (vid källan) analys, men kommersiell verksamhet är förvånansvärt begränsad. De vanligaste flytande kvicksilverelektroderna är nu föråldrade på grund av toxicitetsproblem, och ersättningar är alla baserade på fasta elektroder, som kommer med sina egna utmaningar. Denna handledning syftar till att diskutera ASV: s experimentella praktiska egenskaper, vilket ger en tydlig översikt över frågorna för övervägande, som kan fungera som en guide för alla som vill genomföra analytisk ASV. Val av elektrodmaterial (med eller utan efterföljande modifiering) och lösningskomposition (pH, elektrolyt, buffert) är viktiga parametrar, liksom en förståelse för pH-beroende metallspeciering och möjliga intermetalliska effekter. Mätningar gjorda på modelllösningar skiljer sig ofta från de som gjorts på miljöprover med sistnämnda innehållande organiskt material, biologiska och oorganiska arter, som själva kan adsorbera metalljoner. Man bör också beakta metoden för lösningsuppsamling och den använda provbehållaren. ASV kan vara ett kraftfullt verktyg för en analytisk kemist, men optimering för tillämpning av intresse är viktigt, vilket denna översyn syftar till att hjälpa till.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.