nödåtgärder COVID-19 som antagits av federala, statliga och lokala myndigheter har skapat ett förvirrande lapptäcke av hyresgästskydd. För att se om några skydd gäller för dig, börja på Federal nivå och arbeta ner listan från Federal, till stat, till lokal. Obs: kommersiella hyresgäster kan hoppa direkt till steg tre-lokala skydd.

steg ett: Kontrollera federala skydd

Federal CDC tillfällig vräkning stopp

effektiv 9/4/20 genom 3/31/21, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) har placerat en rikstäckande stopp på vräkningar av kvalificerade bostäder hyresgäster. Du kan läsa mer om CDC-förbudet här. Kalifornien har också antagit Statliga utvisningsförbud som i allmänhet ger större skydd för hyresgäster som upplever COVID-19 ekonomisk nöd (se Statliga skydd nedan). Men om du upplever ekonomisk nöd som inte är COVID-19-relaterad kan du fortfarande skyddas av CDC: s utvisningsförbud. Nolo erbjuder en FAQ på CDC vräkning stopp tillsammans med en fri, nedladdningsbar deklaration.

Federal Mortgage-Based Protections

hyresgäster som hyr ett enfamiljshus som hyresvärden finansierade med en FHA-försäkrad inteckning kan täckas av begränsade hypoteksbaserade skydd genom 6/30/21.

steg två: kontrollera statliga skydd

Kalifornien senaten Bill No. 91 (SB 91)

i September 2020 antog Kaliforniens lagstiftare hastigt California COVID-19 Tenant Relief Act of 2020 (ca Relief Act) som tillfälligt stoppade hyresvärdar från att avhysa kvalificerade bostadshyresgäster-men endast fram till januari 2021. Mot bakgrund av en hotande översvämning av vräkningar, den 1/28/21 antog lagstiftaren Senatförslag nr 91 COVID-19 Relief: Hyreshjälp och Federal Hyreshjälp (SB 91), som i huvudsak förlänger det utgående ca Relief Act-utvisningsmoratoriet och lägger till nya federala stimulanspengar för bostadsassistans:

 • BOSTADSASSISTANS: Federal housing assistance är tillgängligt för ett hyresgästhushåll med minst en medlem som upplever pandemirelaterad arbetslöshet eller ekonomiska svårigheter, en inkomst på 80% eller mindre av områdets median och en bevisbar risk för bostadsinstabilitet. Hushåll med mindre än 50% av medianinkomsten eller en medlem arbetslös under 90 dagar omedelbart före ansökan har prioritet. 1,4 miljarder dollar kommer att distribueras av ”California Emergency Rental Assistance Program” och 1,2 miljarder dollar kommer att distribueras av lokala myndigheter. Vilken byrå hyresgäster gäller (statliga eller lokala) beror på var de bor.
 • hjälp med förfallna hyror: med hyresgästens hjälp kan hyresvärden ansöka om och använda medlen för att återbetala 80% av hyresgästens förfallna hyra ackumulerad mellan 4/1/20 och 3/31/21. Hyresvärden måste då förlåta resterande 20% utestående saldo. Om hyresvärden inte deltar kommer 25% av det förfallna hyresbeloppet istället att gå direkt till hyresgästen.
 • hjälp med framtida hyra: Fonderna måste först användas för förfallna hyror från 4/1/20 – 3/31/31 följt av framtida hyror, verktyg och hushållskostnader (i den ordningen). Betalningar mot hyra som uppstår efter 3/31/31 är dock begränsade till 25% av den månatliga hyran.
 • EVICTION MORATORIUM: hyresgäster bakom i hyran från 3/1/20 till 6/30/21 på grund av ”COVID-19-sjukdom eller relaterad förlorad inkomst kan inte vräkas om de-inom 15 dagars uppsägningstid och därefter månadsvis-ger hyresvärdar förklaringar om”COVID-19-relaterad ekonomisk nöd”. Hyresgästerna måste också betala minst 25% av den totala hyran framöver (mängden hyreshjälp som är tillgänglig för hyresgäster med icke-kooperativa hyresvärdar). 25% kan betalas över tid eller i en klumpsumma-när som helst-till och med 6/30/21. Hyresgäster som inte betalar 25% kan bli vräkta från och med 7/1/21. Eventuell återstående obetald hyra omvandlas till konsumentskuld som samlas in i småmålsdomstolen från och med 8/1/21.
 • hyresvärdar kan inte ta ut försenings-eller insamlingsavgifter.
 • hyresvärdar som vill vräka för obetald hyra måste dokumentera ansträngningar i god tro för att hjälpa hyresgäster att få hushållshjälp. Domstolar kan minska skadestånd i den utsträckning hyresvärdar vägrade dessa medel.
 • hyresvärdar kan inte använda pandemirelaterade hyresavdrag på kreditrapporter som en negativ faktor vid valet av hyresgäster.
 • endast hyresgäster som inte kan betala hyra på grund av COVID-19-relaterade ekonomiska konsekvenser skyddas. ”Just cause” vräkningar är tillåtna, vilket innebär hyresvärdar kan fortfarande vräka hyresgäster som bryter mot andra villkor i hyresavtalet (t. ex. att ha obehöriga husdjur eller rumskamrater) eller för förfallna hyror som uppkommit före pandemin (före 3/1/20)-förutsatt att utvisningarna görs i god tro.
 • ”No-fault” vräkningar där hyresgästen är oskyldig, som ägarflyttningar, ombyggnad/rivning och avlägsnande av enheten från marknaden, är tillåtna förutom rivning / väsentlig ombyggnad (om inte nödvändigt för att följa hälso-och säkerhetslagar).
 • hyresvärdar som tillgriper” självhjälp ” vräkningar (olagligt försöker ta bort hyresgäster via lock-outs, etc.,) eller som hämnas mot kvalificerade hyresgäster, är föremål för påföljder.

OBS: hyresvärdar och hyresgäster kan ansöka om California rental assistance program på HousingIsKey.com och / eller riktas till lämpligt lokalt program. Det finns också en interaktiv ”informationsapp för hyresgäster och hyresvärdar” på ca.gov. och en ”COVID-19 Information Hotline” på (833) 430-2122.

steg tre: (och kommersiella hyresgäster) kontrollera lokala förordningar

lägga till förvirringen; om en stad eller ett län har en mer skyddande lokal förordning, vräkning eller andra skydd av den lokala förordningen-snarare än de i SB 91 – kan gälla. Tidigt i pandemin, Gov. Gavin Newsom förklarade ett nödläge i Kalifornien (N-44-20) som (bland andra priskontroller) automatiskt täcker hyreshöjningar. Via ytterligare nödorder tillät Newsom också först enskilda städer och län att skydda bostads-och kommersiella hyresgäster som lider av COVID-19-relaterade ekonomiska svårigheter (3/16/20 Executive Order N-28-20) och sedan förlänga dessa skydd om de väljer att göra det. (6/30/20 verkställande Order N-71-20 och 3/4/21 verkställande Order N-03-21). Över 150 städer och län antog snabbt förordningar som förbjöd antingen bostads-eller kommersiella utvisningar, eller båda. Avsedd som kortsiktiga” stop-gap ” – åtgärder skapades alla dessa lokala förordningar före de statliga lagarna, och de flesta av dem löpte ut den 9/30/20 tillsammans med verkställande Order N-71-20. Fortfarande, även om SB 91 är tänkt att ersätta dessa förordningar, över 40 förblir i kraft:

 • för bostadshyresgäster: hyresgäster kan också bo i städer eller län med befintliga återstående lokala utvisningsmoratorier. Om så är fallet kan de lokala utvisningsskyddet ge bredare utvisningsskydd eller täcka hyresgäster som inte kvalificerar sig för skydd enligt SB 91. Lokala förordningar kan också skydda mot hyreshöjningar etc.
 • för kommersiella hyresgäster: även SB 91 täcker inte kommersiella hyresgäster, de flesta lokala vräkning moratorium förordningar antingen göra eller gjorde det. Och Newsoms 3/4/21 Executive Order N-03 – 21 tillåter lokala jurisdiktioner att utöka skyddet för kommersiella hyresgäster genom 6/30/21. Det är nu upp till enskilda städer och län att göra det om de väljer.

kontrollera diagrammet nedan för att se om din stad eller län antagit en förordning, om så är fallet om det fortfarande är i kraft, och vilken typ av hyresgäster förordningen skyddar.

om det finns en lokal förordning:

 • Under de flesta (men inte alla) lokala förordningar måste du ha drabbats av en COVID-19-relaterad betydande minskning av hushålls-eller affärsinkomster på grund av uppsägning; minskning av arbets-eller kontorstid; minskande efterfrågan medicinska och barnomsorgsrelaterade utgifter; eller från att följa alla regeringens svar på COVID-19 (skydd på plats etc.).
 • Förbered dig på att bevisa dina svårigheter. De flesta förordningar gör att hyresgäster dokumenterar COVID-19 ekonomiska svårigheter med (till exempel) brev från en arbetsgivare som citerar COVID-19 minskad arbetstid, uppsägning eller andra minskningar; lönecheckstubbar och/eller kontoutdrag som visar en lönesänkning efter utbrottet; räkningar för sjukvårdskostnader utanför fickan; och/eller dokument som visar stängning av en skola eller barnomsorg där ett barn annars skulle vara under arbetstiden.
 • Antag inte att du är automatiskt skyddad. Nästan alla förordningar gör att du meddelar din hyresvärd skriftligen att du inte kan betala hyra – i många fall när eller till och med innan hyran förfaller. ”Skriftligt” inkluderar i allmänhet e-post eller texter till din hyresvärd eller hyresvärdens representant när du tidigare har kommunicerat via dessa metoder. Be om skriftlig bekräftelse på att din hyresvärd har fått din anmälan.
 • du förväntas fortfarande betala så småningom, så förhandla med din hyresvärd. Dessa förordningar är avhysningsmoratorier, inte hyresmoratorier; du är fortfarande ansvarig för obetald hyra. Försök att förhandla fram en rimlig betalningsplan.
 • generellt kan hyresvärdar fortfarande tjäna meddelanden och arkivera utvisningsåtgärder. De flesta av dessa förordningar ger särskilda försvar som hyresgäster måste höja.

för alla hyresgäster:

hyresvärd-hyresgästlagen har blivit otroligt komplex. Om du har delgivits juridiska dokument måste du vidta åtgärder för att undvika att bli vräkta-i vissa fall så snabbt som tre dagar! Kontakta en advokat eller en hyresgästorganisation så snart som möjligt.

varning! Denna artikel och förordningsdiagrammet nedan uppdaterades senast den 3/23/21, men detta rättsområde utvecklas snabbt. Dessa lokala moratorier förändras ofta, och många löpte ut den 5/31/20. Materialet här kan ge dig en bred uppfattning om hyresgästskydd – och skydd som tydligen fortfarande är i kraft är listade i fetstil – men kolla dina läns-och stadsregeringswebbplatser och de faktiska förordningarna/lagarna för den senaste informationen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.