denna mekanisminriktade beteendeintervention fokuserar på utbildning av tre stora kompetensgrupper för känsloreglering: uppmärksamhet, ersättning (riktad mot ökad implicit regleringsförmåga), distansering (decentering)(riktad mot mer flexibel responsivitet mot emotionella stimuli; dvs reaktivitet) och reframing (riktad mot större utnyttjande av uttrycklig reglering).

dessa färdigheter lärs ut under första hälften av behandlingen och används sedan av patienter i en exponerings – /beteendeaktiveringsfas under andra hälften av behandlingen.

hittills har effekten av ERT visats i nyligen avslutade NIMH-finansierade studier (NIMH R34 i samarbete med Dr.Richard Heimberg vid Temple University) inklusive en öppen studie och en randomiserad klinisk studie. Patienter i båda studierna visade minskningar av mått på GAD-svårighetsgrad, oro, ångest och depressionssymptom och motsvarande förbättringar livskvalitet. Dessa vinster bibehölls i nio månader efter avslutad behandling. Utvärdering av effekt och undersökning av behandlingsmekanismer pågår i kliniker vid Kent State University och Hunter College.

Drs. Mennin och Fresco har blivit ombedda att tala om ERT eller tillhandahålla utbildningar i många akademiska, medicinska och privata miljöer nationellt och internationellt och skriver för närvarande en bok om ERT för Guilford Press. Dessutom ingår ERT i Dr. James Gross’, Stanford University, Handbook of Emotion Regulation (andra upplagan). Annat skrivande och föredrag finns på sidorna för publikationer och presentationer på denna webbplats.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.