det finns två former av vinkel 4.x. x bindningar jag kommer att fokusera på i denna handledning. Den första formen är envägsbindningen som är en skrivbindning och den andra formen är tvåvägsbindningen som är både en läs-och skrivbindning. Mot slutet av denna handledning inkluderade jag en vinkel 4 plunker som du kan använda för att testa båda bindningarna.

Envägsbindningar är skrivbara databindningar. De tar emot data från en datakälla som en modell och matar ut den till en vy. Du kan initiera denna bindning genom att bifoga ett HTML-attribut eller ditt eget attribut med fyrkantiga parenteser. Du kan också ta ett mer direkt tillvägagångssätt och använda de vinklade dubbla lockiga fästena. {{}}

Här är ett exempel på en enkelriktad bindning i åtgärd: jag omsluter HTML-attributet med fyrkantiga parenteser.

När jag skriver in text i ingången matar envägsbindningen ut texten till vyn.

Tvåvägsbindning eller

Tvåvägsbindningar är bindningar som läses från en ingång och uppdaterar modellen. De kallas vanligtvis banan i en låda eftersom parenteserna i parenteserna ser ut som en banan i en låda. Tvåvägsbindningar lyssna efter särskilda händelser som ändra eller klicka och uppdatera datamodellen med nya data när en ändring upptäcks.

Här är ett exempel på en tvåvägsbindning i åtgärd:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.