vetenskapliga bevis på avvägningen av kvantitet och kvalitet blandas delvis på grund av identifieringsutmaningen på grund av endogen familjestorlek. Detta dokument ger nya bevis på orsakseffekten av barnkvantitet på barnkvalitet genom att utnyttja regionala skillnader i verkställighetsintensiteten i Kinas ettbarnspolitik (OCP) som en exogen källa till variation i familjestorlek. Med hjälp av andelen nuvarande mödrar i primär fertil ålder som gav en högre orderfödelse 1981 konstruerar vi en kvantitativ indikator på omfattningen av lokal kränkning av OCP, kallad överskott av fertilitet (EFR). Vi använder sedan regionala skillnader i EFRs, nettoskillnader i befintliga fertilitetspreferenser och socioekonomiska egenskaper, till proxy för regionala skillnader i OCP-verkställighetsintensitet. Med hjälp av mikrodata från de kinesiska folkräkningarna finner vi att prefekturer med strängare verkställighet av OCP har upplevt större nedgångar i familjestorlek och även större förbättringar i barns utbildning. Trots den uppenbara avvägningen mellan familjestorlek och barnkvalitet i Kina tyder våra kvantitativa uppskattningar på att Kinas OCP bara ger ett blygsamt bidrag till utvecklingen av sitt humankapital.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.