Lichen planus (LP) är ett inflammatoriskt hudtillstånd med karakteristiska kliniska och histopatologiska fynd. Classic LP presenterar vanligtvis som pruritic, polygonal, violaceous platt toppade papler och plack; många varianter inom morfologi och plats finns också, inklusive oral, spik, linjär, ringformig, atrofisk, hypertrofisk, invers, eruptiv, bullös, ulcerös, lichen planus pigmentosus, lichen planopilaris, vulvovaginal, aktinisk, lichen planus-lupus erythematosus överlappningssyndrom och lichen planus pemphigoides. Klinisk presentation av de sällsynta variantlesionerna kan till stor del skilja sig från klassisk LP och därför svår att diagnostisera baserat enbart på klinisk undersökning. Histopatologisk undersökning av LP-och LP-variantskador avslöjar emellertid liknande egenskaper, vilket hjälper till att diagnostisera sjukdomen korrekt. Hantering av LP-och LP-varianter syftar till att kontrollera symtom och minska tiden från början till upplösning; det involverar ofta topikala kortikosteroider, men varierar beroende på svårighetsgraden och platsen för lesionen. Litteraturen innehåller en rad rapporter om variationerna i presentation och framgångsrik hantering av LP och dess varianter. En förtrogenhet med LP och dess varianter är viktigt för att uppnå snabb erkännande och hantering av sjukdomen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.