General Business Trial Group Augusti 9, 2017
 • twitter

revisorer förväntas följa standarder för professionell vård och uppförande i samband med att tillhandahålla professionella tjänster till sina kunder, såsom Skatteberedning, affärsrådgivning och kapitalförvaltning.

revisorer förväntas följa professionella standarder.

När revisorer inte upprätthåller sitt professionella ansvar och deras klient drabbas av ekonomiska förluster som ett resultat kan kunden kanske återhämta sina förluster genom att lämna in en revisorssvikt.

Business Trial Groups Florida accounting felbehandling advokater representerar individer och företag på en beredskapsavgift basis. Vi debiterar inga timavgifter eller hållare, och inga avgifter alls om vi inte gör en återhämtning i ditt fall.

om din revisor inte gjorde sitt jobb ordentligt och du förlorade pengar som ett resultat, kontakta Business Trial Group och få en gratis fallgranskning.

Revisorsstandarder för professionellt beteende

revisorer förväntas följa reglerna för professionellt beteende. Dessa regler publiceras av American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) och är kända som ”allmänt accepterade redovisningsprinciper” (GAAP). Florida har också lagar om offentlig redovisning, delvis baserad på de standarder som anges i GAAP.

enligt GAAP och statlig lag förväntas Florida—revisorer—oavsett om de är engagerade i revision, skatt, konsulttjänster eller kapitalförvaltningstjänster-följa professionella standarder som inkluderar:

 • återstående fri från intressekonflikter
 • inte medvetet förvränga fakta
 • endast utföra de tjänster som kan kompletteras med kompetens
 • utöva vederbörlig professionell vård
 • skaffa tillräckliga uppgifter för att ge en rimlig grund för slutsatser eller rekommendationer
 • följa de regler som anges av Florida Board of Accountancy
 • uppfyller licenskrav (inklusive fortbildning)
 • upprätthålla revisor-klientkommunikation konfidentialitet
 • li>

eftersom många av dessa standarder är mycket breda och kan täcka en mängd olika missförhållanden, du bör diskutera dina speciella omständigheter med en erfaren advokat för bokföring.

exempel på revisor felbehandling

avvikelse från professionella standarder kan leda till en redovisning felbehandling rättegång. För att få ett fall måste du dock ha lidit ekonomiska förluster från det påstådda missförhållandet.

vanliga exempel på revisorsbrott som kan leda till en rättegång inkluderar:

 • göra fel i skattedeklarationen eller ge felaktiga skatterådgivning
 • underlåtenhet att rekommendera en revision
 • underlåtenhet att upptäcka förskingring eller bedrägeri under en revision
 • förbereda felaktiga affärsrapporter eller manipulera finansiella rapporter
 • felaktigt utvärdera en finansiell transaktion eller uttalande
 • hålla dåliga finansiella poster
 • begå lager -, leverantörsskulder eller kundfordringar fel
 • ge dåliga råd om en fastighetsplaneringsfråga eller en investering
 • bedrägeri, såsom överbetalning, förskingring, licensbedrägeri eller intressekonflikter

BTG-filer Florida Accounting oaktsamhet rättegång

Business Trial Group representerar för närvarande en individ i en redovisning felbehandling rättegång i Palm Beach County, Florida. Vår klient hävdar att den revisor han anställde för att förbereda sin årliga avkastning gjorde fel som resulterade i att han led mer än 100 000 dollar i förluster.

de påstådda felen resulterade i att vår kund betalade för mycket i skatter.

de påstådda felen innebär justeringar av kärandens årliga inkomst för en förlust till följd av hans försäljning av en fastighet som kraftigt minskat i värde. Klaganden hävdar att hans revisor felaktigt rådde honom att hans inkomst var för hög för att dra av förlusten av fastighetsförsäljningen. Revisorns påstådda fel resulterade i att vår kund överbetalade IRS och misslyckades med att få återbetalning av inkomstskatt.

flera år senare-när vår klient anställde en annan revisor för att förbereda sina skatter—fick han rådet att han kunde ha tagit avdraget.

Business Trial Groups rättegång hävdar att revisorn och bokföringsföretaget hade en skyldighet att noggrant förbereda klagandens skattedeklarationer, men bröt mot denna skyldighet genom att inte dra av sin realiserade förlust från försäljningen av fastigheten, vilket resulterade i förlusten av hans inkomstskatt återbetalning.

andra exempel på stämningar för bokföringsfel som vi för närvarande hanterar inkluderar två fall där våra kunder förlitade sig på revisorernas påstådda försumliga råd eller felaktiga ekonomiska uttalanden.

beredskapsavgift Florida Accounting felbehandling advokater

Florida lag ger bara fyra år från dagen för den påstådda revisor vårdslöshet att lämna in en fordran, vilket gör det viktigt att diskutera dina juridiska alternativ med en Florida redovisning felbehandling advokat så snart som möjligt.

en revisor som avviker från professionella standarder kan vara ansvarig för dina ekonomiska eller investeringsförluster, även om du inte anställde revisorn direkt.

eftersom affärs Trial Group advokater arbetar på en beredskapsavgift basis, du kommer att betala några up – front avgifter, och inga avgifter alls om vi inte lyckas lösa ditt ärende.

Läs mer under en granskning utan kostnad, utan skyldighet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.