ökningen av digital teknik och hård konkurrens har förändrat hur vi ser på produkter. Eftersom kundernas behov och förväntningar ständigt utvecklas behöver du en kompetent profil för att övervaka organisationens produktutvecklingsteam. Det är här en Chief Product Officer (CPO) kommer in.

men vad exakt gör en Chief Product Officer? Oavsett om du är en blivande CPO eller en rekryterare som skapar en arbetsbeskrivning, Fortsätt läsa.

i den här artikeln går vi igenom:

 • vem en Chief Product Officer är
 • deras typiska roller och ansvar i en organisation
 • hur man blir en framgångsrik Chief Product Officer
 • genomsnittliga löneuppskattningar i USA

Låt oss komma igång.

Innehållsförteckning

Vem är Chief Product Officer?

en produktchef-ofta kallad ” VP of Product ”(Vice President) eller” produktchef ” – ansvarar för produktrelaterade aktiviteter inklusive strategi och genomförande. Deras kunskap om produktupplevelse gör det möjligt för dem att planera produktvision, innovera produktdesign och säkerställa organisationens höga produktprestanda.

i enklare ord är en Chief Product Officer uppgift att säkerställa en smidig utveckling av bra produkter som levererar värde till kunder och i sin tur organisationen.

de flesta små företag anställer inte CPOs eftersom deras produktchefer tar rollen som CPOs. Däremot föredrar stora teknikföretag att anställa en CPO. Detta ses ofta i teknikföretag som levererar mer än en produkt (SaaS-företag är bra exempel).

Chief Product Officers (CPO) förväxlas ofta med Chief Technology Officers (CTO) och Chief Marketing Officers (CMO). En CPO bestämmer vad, varför och när en produkt behövs genom sin kunskap om kunder och deras produktupplevelse.

å andra sidan övervakar en CTO produktutvecklingsgruppen om hur produkten kommer att utvecklas, medan en CMO övervakar hur en produkt kommer att marknadsföras. Ändå arbetar alla tre titlarna tillsammans för att uppnå ett mål: att maximera produktderiverat värde för alla intressenter.

alla saker som anses vara en Chief Product Officer, med sin kunskap och erfarenhet, är en stor tillgång för en organisation. Varje organisation som syftar till att bygga sitt varumärke bör ha en.

Vad gör en Chief Product Officer?

Chief Product Officers säkerställer ständigt att produktorganisationens aktiviteter överensstämmer med organisationens övergripande mål och mål. För att uppfylla detta ansvar övervakar de ett brett utbud av produktrelaterade aktiviteter.

här är de typiska uppgifterna och ansvaret för en Chief Product Officer som chefer för produktkedjan:

strategisk ledare

först och främst är en CPO ansvarig för att hantera tvärfunktionella team och rapportera tillbaka framsteg till verkställande direktören.

de kommunicerar visionen, strategin och målen för produkten till produktchefer och team av anställda som kommer från olika funktionella avdelningar.

kundforskning

en CPO ska känna sina kunder bäst, deras behov, förväntningar och problem.för detta ändamål tillämpar de principerna för forskning och analys för att få värdefull insikt i sin målmarknad för att kontinuerligt utveckla sina produktutvecklingsstrategier och leverera förbättrad kundupplevelse.

Product Vision

innan de strategier en produkt, CPOs state koncisa svar på vad produkten kommer att göra för att hjälpa sina kunder, hur det kommer att lösa sina problem, och vilket värde kommer det att lägga till sina liv.

de säkerställer att produkten de planerar att skapa överensstämmer med organisationens övergripande vision och mål.

produktstrategi

detta innebär att skapa en detaljerad färdplan för produktlivscykeln som inkluderar att specificera produktmarknaden och de behov den syftar till att uppfylla, nyckeltal (KPI) som mäter produktens prestanda och organisationens förväntningar från produkten.

produktdesign

produktchefer övervakar hela produktinnovationsprocessen med en problemlösningsmetod.

med hjälp av olika team planerar de designstrategier som uppfyller kund/affärsbehov, använder avancerad teknik och överträffar produkternas designförväntningar.

produktutveckling

de samordnar med Chief Technology Officer för att planera, motivera och övervaka produktutvecklingsteam för att vidta nödvändiga åtgärder för att få konceptet och strategin för en produkt till liv.

produkttillväxt

dessutom samordnar CPO med Chief Marketing Officer för att förbättra marknadsföringsinsatserna.

detta inkluderar produktlansering, utvärdering av produktprestanda och produktutvidgning till nya marknader.

rekrytering

de tar en frontlinjeplats i intervjuer och anställningsbeslut av produktanställda och produktteam för att säkerställa att de bästa kandidaterna väljs för att maximera värdet.

dessutom ansvarar CPO för hela organisationens produktportfölj. Produktportföljen hjälper CPOs att få insikt i organisationens tillväxtutsikter (långsiktiga och kortsiktiga värdemöjligheter), utvärdera produktprestanda och vägleda framtida produktstrategier.

vilka färdigheter / förmågor behöver en Chief Product Officer?

att ha ett värdefullt uttalande i en organisations C-svit är en stor sak och kräver rätt kompetens.

detta inkluderar följande:

 • ledarskapsförmåga-förmågan att påverka, hantera och vägleda anställda att styra hela produktavdelningen för att uppnå organisationens mål och vision.
 • kommunikationsförmåga-konsten att övertyga, muntligt / skriftligt flytande och empati för att förstå, vägleda och motivera anställda och för effektiv kommunikation över hela organisationen och viktiga intressenter.
 • analytiska färdigheter-avancera forskningsfärdigheter, kunskap och insikt i produktanalys för att bedöma produktprestanda, kundupplevelse och intäktstillväxtmöjligheter.
 • strategiska färdigheter-när som helst vet de Vilken ny produkt som ska lanseras, vilka designinsatser som behövs och hur man navigerar och hanterar utvecklingsprocessen.
 • kundengagemang – de är experter på sina köpare personas. De kan identifiera kundernas behov, förstå deras problem och fatta datadrivna beslut för att förbättra kundupplevelsen. Sammantaget säkerställer de kundaktivering, konvertering och retention genom maximal tillfredsställelse.
 • problemlösningsförmåga-förmågan att fatta komplexa beslut om produktrelaterade aktiviteter under stressiga och oväntade situationer.
 • budgetering Skills-förmågan att ställa in budgetar som utnyttjar minsta resurser och levererar maximal produktpotential.
 • datadrivna Rapporteringsfärdigheter-de är skickliga på att tolka och upprätthålla kvalitativa och kvantitativa rapporter i tid om produktprestanda.
 • fokus – en Chief Product Officer har ett skarpt öga för detaljer. De säkerställer att hela produktutvecklingsprocessen utförs sömlöst utan några misstag.

Kom ihåg-kompetensuppsättningen ovan är vad som vanligtvis förväntas av en Chief Product Officer.

olika branscher inkluderar ytterligare färdigheter och kan ha olika kontrollkriterier för att anställa rätt kandidat.

hur man blir en Chief Product Officer

karriärvägen till att bli en CPO är en lång resa. Men med rätt kvalifikationer, erfarenhet och kornnivå kan du klättra upp stegen till toppen av produktkedjan.

När det gäller utbildning, för en Chief Product Officers jobb, är minimikravet en kandidatexamen. I vissa fall föredrar arbetsgivare magister-eller doktorsexamen i företagsekonomi, produkthantering, organisationspsykologi, informationsteknik, marknadsföring eller andra relaterade områden.

förutom utbildning förväntar sig de flesta rekryterare att potentiella anställda har minst tio års erfarenhet av produkthantering, produktanalys eller andra relaterade områden. Dessutom har en ideal Chief Product Officer kunskap och erfarenhet inom olika områden, inklusive teknik, marknadsföring, användarupplevelse, kommunikation etc.

en typisk karriär färdplan för en Chief Product Officer startar från entry level associate product managers, sedan produktchefer som underlättar produktutvecklingsprocessen, främja till ledande produktchefer som tar på en strategisk och kontrollerande position i utvecklingsprocessen. Sedan, det är på rollen som chef för produkt, som leder produktchefer och säkerställer topprestanda för produktteammedlemmar.

slutligen leder detta till rollen som avdelningschefen – CPO.

det är dock viktigt att notera att denna utveckling mot CPO-rollen tar år av engagemang, lärande och uthållighet. Därför bör ditt fokus inte vara jobbtiteln, utan tillväxtens resa mot att bli en.

hur mycket tjänar Chief Product Officers?

eftersom en Chief Product Officers jobb kommer med stort ansvar, ser organisationer till att deras anställda belönas för sitt hårda arbete.

de exakta löneuppskattningarna varierar beroende på olika platser, kompetensnivå och typ av organisationer.

för att ge dig en konkret uppfattning, här är några Chief Product Officers löneberäkningar samlade från 3 pålitliga plattformar:

 • Glassdoor – enligt Glassdoor tjänar Chief Product Officers var som helst från $114,000 till $280,000 per år. Den genomsnittliga lönen är $196,044 per år.
 • PayScale-enligt de uppgifter som samlats in på PayScale kan Chief Product Officers i genomsnitt tjäna upp till $187,467 per år i USA. Dessutom kan de tjäna mellan $1,000 till $69,000 i bonusar och $2,000 till $143,000 i vinstdelning.
 • Indeed-enligt Indeed tjänar i genomsnitt en Chief Product Officer $215,647 per år. Denna rapport är baserad på 17 lönerapporter från USA.

dessutom finns det andra plattformar som lön och ZipRecruiter som du kan hänvisa till för genomsnittliga lönerapporter.

Linda upp det

kundernas växande behov, krav och förväntningar har drivit organisationer att involvera dem i varje beslut i en produktlivscykel. Därför är en organisations Chief Product Officer skyldig att konsekvent göra ansträngningar för att förbättra produktupplevelsen i en ständigt utvecklande produktvärld.

medan en CPO: s exakta roller och ansvar varierar beroende på organisationens storlek och typ, är Chief Product Officer en strategisk ledare som övervakar hela produktavdelningen i en organisation.

med detta i åtanke, om du vill bli en Chief Product Officer, är det viktigt att få relevant erfarenhet, utöka/diversifiera din skillset, och efter resan av de bästa produktledarna i din bransch.

Josh Fechter är grundare av Produktföretaget och en partner på Product Manager HQ.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.